Toxické znečištění

Rok co rok, den za dnem, chrlí chemický průmysl do oběhu tisíce chemických látek. Mnohé z těchto látek jsou toxické, akumulují se v živých organismech, pomalu se rozkládají, a zůstávají tak v životním prostředí velmi dlouho. O řadě vyráběných chemikálií chybí základní informace o jejich dopadech na zdraví. Tyto látky se dostávají do životního prostředí přímo z výroby, nebo se uvolňují z výrobků během používání a likvidace. Zamořují řeky a jezera, půdu, vzduch a končí i tam, kde by rozhodně neměly být – v našem těle, nebo dokonce se dostávají skrze pupeční šňůru i do těla ještě nenarozených dětí. Greenpeace dlouhodobě a úspěšně bojuje za to, aby toxické látky přestaly zamořovat naši planetu a byly, vždy když je to možné, nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Zákaz nebezpečného bisfenolu A v kojeneckých lahvích

Greenpeace ČR zahájilo v dubnu roku 2010 kampaň za zákaz využívání nebezpečné látky – bisfenolu A ve výrobcích pro kojence a batolata. První úspěch se dostavil velmi brzy a od poloviny roku 2011 tak bude prodej kojeneckých lahví s bisfenolem A zakázán v celé EU. Naše práce ale zdaleka nekončí. Pomozte nám prosadit zákaz této nebezpečné látky ve všech výrobcích, které přicházejí do styku s potravinami.

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) – skryté, všudypřítomné nebezpečí

Nebezpečné chemické látky jsou všudypřítomné. Unikají přímo při výrobě nebo se uvolňují z výrobků a končí tam, kde by rozhodně končit neměly – v lidském těle. Ohrožují životní prostředí, lidské zdraví a obzvláště nebezpečné jsou pro ty nejcitlivější organismy – kojence a malé děti. Takovou látkou je i bisfenol A, toxická látka se schopností narušovat funkci hormonů, která se vyrábí ve velkém objemu a používá se při výrobě epoxidových pryskyřic a polykarbonátových plastů, z nichž se mimo jiné dělají i kojenecké lahve.

Více o BPA naleznete zde
Voda

Průmyslové znečištění vod

Testování

Řada chemických látek, která vzniká při průmyslové výrobě, má velmi nebezpečné vlastnosti. Jsou nejen toxické, karcinogenní nebo mutagenní, ale díky své perzistenci a schopnosti bioakumulace přetrvávají dlouhá desetiletí v přírodě, kde se hromadí v potravním řetězci. Tyto látky můžou navíc cestovat na obrovské vzdálenosti a ohrožovat životní prostředí i zdraví lidí daleko od místa jejich vzniku.

Přejít na sekci o vodě
Zelenější elektronika

Hi Tech – Highly Toxic

Na světě se používá každým rokem stále více a více elektroniky. To způsobilo obrovský boom v nárůstu elektronického odpadu, který obsahuje nebezpečné toxické chemikálie a těžké kovy, které nemohou být bezpečně zlikvidovány nebo recyklovány. Tomu se ale lze vyhnout. Snažíme se přimět přední výrobce elektroniky, aby změnili svůj přístup a zamezili přívalu toxického odpadu. Díky Greenpeace můžete na trhu nalézt počítače, mobilní telefony i další elektroniku, která již neobsahuje ty nejvíce nebezpečné chemikálie.

Přejít na sekci zelenější elektronika
Evropská chemická politika REACH

Revoluce v chemické politice EU

Od poloviny roku 2007 platí v EU nová legislativa týkající se průmyslových chemikálií, zkráceně nazývaná REACH. Ačkoli má také své slabé stránky, dává evropským spotřebitelům lepší práva. Nové předpisy poskytují lidem “právo vědět” o nejnebezpečnějších látkách obsažených ve výrobcích.

Více naleznete v sekci REACH

 

Nejnovější aktualizace

 

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Témata