Detox Tour 2011

Stránka - 31 srpna, 2011
Greenpeace se potřetí ve své dvacetileté historii v ČR vypraví na inspekční cestu po řece Labi. Během více než desetidenní plavby navštívíme většinu problematických míst na Labi a odebereme vzorky vody a sedimentů u potencionálních zdrojů znečištění.

Vrátíme se na místa, která byla v minulosti terčem řady úspěšných kampaní Greenpeace - Spolana Neratovice, Synthesia Pardubice nebo Spolchemie Ústí nad Labem - byly v minulosti symbolem katastrofální kvality labské vody.

I díky aktivitám Greenpeace omezily tyto továrny vypouštění nebezpečných látek do Labe, přesto stále zůstávají významným zdrojem znečištění a značné riziko představují i staré ekologické zátěže v areálech těchto továren, jejichž sanace se neúnosně oddaluje.

Proto se v průběhu plavby zaměříme i na tuto problematiku. Velkou pozornost budeme věnovat relativně nové hrozbě pro životní prostředí – endokrinním disruptorům - látkám, které narušují funkci hormonů. Tyto látky se nejčastěji do řeky dostávají v odpadních vodách z velkých měst. Zaměříme se především na alkylfenoly, které podle dostupných dokumentů představují pro Labe ale i další české řeky největší problém. Přestože je tato skupina toxických látek v EU ve většině průmyslových aplikací zakázána, stále uniká do řek.

Jak je to možné? Na tuto otázku budeme běhen Labe Tour hledat odpovědět. Pomůže nám k tomu i aktuální celosvětová kampaň Greenpeace – Detox – která má za cíl přimět velké oděvní firmy, aby odstranily z výroby i svých produktů toxické látky, které kontaminují řeky a vodní zdroje především v rozvojových zemích, kam se většina textilní výroby přesunula.

Při shromažďování důkazu o toxickém znečištění v Číně jsme zjistili, že jsou to právě alyklfenoly, které ve velkém unikají z textilních továren a končí v tamních řekách. Háček je v tom, že tyto nebezpečné látky mohou být obsaženy i v konečných produktech (oblečení) a z nich, například během praní, unikat a končit v řekách například v Česku. To jestli tomu skutečně tak je zjistíme právě během tour a navazujícího výzkumu.

Stranou našeho zájmu nebudou ani další horká místa na Labi, například Slavíkovy ostrovy, unikátní ekosystém, který má být zničen nesmyslnou stavbou plavebního stupně v Přelouči nebo místo plánovaného jezu u Děčína. Nevyhneme se ani dalším tématům, které mají zásadní vliv na budoucnost Labe – změny klimatu, povodně, zemědělství a další. Neobvyklým počinem bude i symbolický odběr vody u pramene Labe a srovnání této vody s tou, která opouští Českou republiku ve Hřensku.

Plavbu budou doprovázet i pozemní aktivity. Ve vybraných městech budou informační stánky a připravujeme i večerní projekce dokumentů o historii Greenpeace