Dell - 4,7

Stránka - 20 října, 2009
Dell se posunul o jednu příčku na 12. pozici a vylepšil si skóre na 4,7, přestože je poznamenán odebráním trestného bodu za vycouvání ze závazku odstranit PVC a brómované zpomalovače hoření ze všech svých výrobků do konce roku 2009. Dell už nemá žádný harmonogram na odstranění těchto nebezpečných látek ,

Co se energetických kritérií týká, uvádí Dell, že 26% jeho globální spotřeby elektrické energie je z obnovitelných zdrojů, což je navýšení oproti roku 2008, kdy to bylo 20%. Zavázal se snížit své globální emise skleníkových plynů o 40% do roku 2015 oproti stavu v roce 2007. Ztrácí body za energetickou účinnost svých produktů; přestože Dell uvádí, že 50% modelů laptopů a 63% stolních počítačů uvedených na trh od července 2007 splňuje nebo převyšuje standardy Energy Star (ES). Musí však vysvětlit, co rozumí pod označením „ konfigurace v souladu s „Energy Star“.  PC musí opouštět výrobní haly s tím nejvíce úsporným nastavením, které by se nemělo změnit ani po uživatelském zásahu do nastavení výkonu a spotřeby. Získal body za uveřejnění ověřené zprávy o množství vypouštěných emisí skleníkových plynů ze všech svých provozů.    

 
V oblasti chemických látek získal Dell body za to, že uvedl na trh první výrobky se sníženým obsahem halogenů, včetně stolních počítačů, jejichž základní desky mají bezhalogenové lamináty a rámy a notebooky jejichž základní desky jsou vyrobeny z bezhalogenových laminátů, koster a kabelů od větráku a řadu monitorů s kostrou a obvody bez halogenů. Nedávno Dell uvedl na trh monitory G-series, které jsou první monitory této značky kompletně bez PVC a bromovaných zpomalovačů hoření, i když zdrojové kabely bez těchto látek jsou zatím v nabídce jen v Severní Americe, Japonsku, Evropě a části Afriky.     

Co se odpadu týká, ztratil Dell body za neobjasnění své pozice k podpoře IPR (individuální odpovědnost výrobce) a odmítnutí kolektivní finanční odpovědnosti. Body získal za využití 500 tun recyklovaného (post consumer recycled) plastu v roce 2008. Uvádí recyklační míru 12,4%, vzhledem k objemu prodeje před sedmi lety.  

 

Detailní zpráva ke stažení zde