HP - 4,5

Stránka - 20 října, 2009

HP zůstává na 14. příčce, ale vylepšil si lehce skóre u 3,5 na 4,5 bodů, přestože je jeho konto stále zatíženo trestným bodem za odvolání závazku odstranit PVC a brómované zpomalovače hoření do konce roku 2009.  V září tohoto roku uvedl na trh středně drahé notebooky pro byznysmeny s možností výběru konfigurace bez PVC a BFRs, mimo napájejícího kabelu. Skóre si může HP vylepšit, pokud se zaváže eliminovat další nebezpečné látky a uvede na trh více produktů (včetně tiskáren) bez PVC A BFR´s. Podmínkou umazání trestného bodu je uvedení PC bez PVC a BFR´s na trh.   HP získal body za energetická kritéria, uvádí, že více než 90% notebooků HP a 41% desktopů splňuje nejnovější standardy Energy Star (ES). Uveřejnil ověřenou zprávu o množství vlastních emisí skleníkových plynů. Body obdržel i za cíl snížit své celkové emise CO2 o 16 % oproti stavu v roce 2005 do roku 2010 a za informace o podílu spotřebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. 2 % celkové spotřeby HP v roce 2008 pocházelo z obnovitelných zdrojů a do roku 2012 by se to mělo zvýšit na 8%.

V oblasti nakládání s odpady získal HP body za podporu a prosazování systému IPR (Individuální odpovědnost výrobce). HP nedávno odstartoval bezplatný recyklační  program „ Consumer Buyback “ v USA pro značku HP a Compaq a dobře informuje zákazníky,  jak nakládat se starými elektrospotřebiči.  Přesto je jeho program zpětného odběru nedostatečný, jelikož je především orientovaný na firmy a ne na jednotlivé spotřebitele.

Společnost HP uvádí, že v roce 2008 opětovně využila a recyklovala 17,5% výrobků, oproti 15% v roce 2007, nicméně neuvedla, jak k těmto číslům dospěla. Navíc musí prokázat, že energetické využití (konkrétně spalování odpadu) není zahrnuto v uvedené 17,5% míře recyklace a pokud ano, tak v příštích kalkulacích ho vyloučit.

Detailní zpráva ke stažení zde