LG Electronics - 4,7

Stránka - 20 října, 2009

LG Electronics (|LGE) se propadlo z 4. na 11. pozici, když snížilo svůj bodový příděl z 5,7 na 4,7.  Především díky trestným bodům za vycouvání ze slibu odstranit ze všech výrobků PVC a brómované zpomalovače hoření (BFR´s) do konce roku 2010. Pouze u mobilních telefonů (už ne u všech mobilních produktů) závazek neodvolalo, tudíž od roku 2010 nebudou tyto škodlivé látky obsahovat. V dalších výrobcích - televizích a monitorech - se splnění závazku zpozdí až do konce roku 2012. Pro BFR´s, které musí být odstraněny i z jiných produktových řad např. praček, nestanovil žádný časový harmonogram. Od roku 2014 zakáže použití PVC ve všech domácích spotřebičích. LGE uvedlo na trh mobilní telefony, jejichž komponenty neobsahují halogenové sloučeniny a to samé platí i pro LCD televizory prodávané v Evropě. Do roku 2012 se LGE zavázalo odstranit ftaláty a antimon, ale jen v nových modelech mobilních telefonů (už ne u všech mobilních produktů) a v televizorech.   

Za podporu principu IPR (individuální odpovědnosti výrobce) a nedávnou angažovanost v průběhu projednávání revize směrnice EU WEEE získalo bod, ale ztrácí za pomalý pokrok při rozšiřování programu zpětného odběru, kromě zpětného odběru telefonů a programu pro své produkty v USA včetně televizorů LG, Zenith a GoldStar.

LGE uvádí, že využívá 11% recyklovaných plastů (post industrial) a plánuje tento podíl zvýšit na 25% do roku 2025. Společnost shromáždila údaje o recyklaci elektroodpadu v Evropě, Asii  a Severní Americe a uveřejnila míru recyklace starých spotřebičů vzhledem k současnému objemu prodeje ve všech regionech. Globální míra recyklace IT a telekomunikačního vybavení je 13,2% a u spotřebitelských produktů (včetně TV) je 13,7%. Ovšem LGE neuvedlo zdroj dat o recyklaci v EU ani metodiku jejich výpočtu.

LGE podporuje globální požadavek na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2015 a zavázalo se k celkovému snížení emisí o 5% oproti roku 2008 do roku 2012 a o 10% do roku 2020. LGE uvádí, že 100% všech nabíječek splňuje a 74,6% dokonce překračuje současné standarty Energy Star(v.2.0) o 50%. Všechny PC splňují a 74,6% překračuje požadavky Energy Star pro režim pohotovost/spánek o 30%. Všechny televizory splňují požadavky ES (v.3.0) a 50% LCD televizorů a 41% plasmových (PDP) televizorů dokonce překračuje požadavky pro pohotovostní režim.

Detailní zpráva ke stažení zde