Microsoft - 2,7

Stránka - 20 října, 2009

Microsoft zůstává na 15. příčce, ale vylepšil své skóre z 2,5 na 2,7 bodu, za angažovanost v EU koalici podporující princip IPR (individuální odpovědnost výrobce). V dalších odpadových kritériích nezískal ani jeden bod.

Většinu bodů získal za chemická kritéria. Zavázal se odstranit PVC a brómované zpomalovače hoření (BFRs) ze svých výrobků do nebo před koncem roku 2010 a ftaláty do konce roku 2010. Ovšem, aby mohl získat další body, musí mít na trhu výrobky, jejichž tištěné spoje jsou již bez BFRs.

V energetických kritériích získal Microsoft body za uveřejnění celkových emisí CO2 ze svých provozů a za využití 24,4% energie v roce 2007 z obnovitelných zdrojů. Ovšem musí poskytnout více informací o certifikátu obnovitelné energie (RECs) kterou kupuje a přijmout závazný časový plán pro zvýšení podílu obnovitelné energie.

Detailní zpráva ke stažení zde