Motorola - 5,3

Stránka - 20 října, 2009

Motorola zůstala na šesté příčce, s lehce sníženým skóre na 5,3 bodů, což je způsobeno závazkem eliminovat PVC a brómované zpomalovače hoření pouze v mobilních telefonech a ne ve všech produktech.  Poměrně dobře bodovala v oblasti chemických látek. Stanovila si cíl odstranit PVC a brómované zpomalovače hoření (BFR´s) ve všech produktech do konce roku 2010. Je to pozitivní posun, ačkoliv například Sony Ericsson již tento cíl splnil a Nokia k tomu má velmi blízko. Motorola uvedla na trh již 59 modelů mobilních telefonů, jejichž základní desky neobsahují BFR’s, ale pouze dva modely bez PVC.

Motorola skórovala ve všech energetických kritériích, s výjimkou podpory výrazného snížení emisí skleníkových plynů a to jak globálních tak v rozvinutých zemích. Nejvyšší známky získala za energetickou účinnost svých produktů, dokonce uvádí, že od 1. listopadu 2008 všechny nové nabíječky mobilních telefonů plní a dokonce o 67% převyšují nový standard Energy Star v. 2.0 pro pohotovostní režim. Motorola uveřejnila své emise skleníkových plynu, bohužel bez certifikátu, který zaručuje, že výsledek byl ověřen nezávislým subjektem. Zavázala se snížit celkové emise skleníkových plynů o 6% do konce roku 2010 v poměru k emisím z roku 2000.  Získala body za využívání energie z obnovitelných zdrojů (15%) a stanovila si cíl tento podíl zvýšit na 20% do roku 2010 a 30% do roku 2020.  

Nejslabší je v oblasti odpadu, kde jen velmi váhavě podporuje Individuální odpovědnost výrobce za elektroodpad a neuvádí míru recyklace vzhledem k objemu prodeje v minulosti.  Dobré známky získala za program zpětného odběru, jenž pokrývá 72 zemí, ve kterých se prodá 90% mobilních telefonů této značky. Dobrá je i úroveň poskytování informací individuálním zákazníkům. Motorola uvádí, že míra zpětně odebraných mobilů prodaných v roce 2005 je 3%, ovšem je třeba vysvětlit, jak došla k údajům z trhů v EU.

Detailní zpráva ke stažení zde