Nokia - 7,5

Stránka - 20 října, 2009

Nokia drží první pozici se stejným bodovým ziskem jako v minulém vydání – 7,4 bodu. Maximální zisk si připsala za ucelený program dobrovolného zpětného odběru starých přístrojů, který funguje v 84 zemích a nabízí skoro 5000 sběrných míst určených pro staré mobilní telefony. Nejvyšší možné hodnocení získala za poskytování informací spotřebitelům o tom,  jak naložit se starým nepotřebným mobilním telefonem. Nicméně i  Nokia má své nedostatky. Míra recyklace starých mobilů se pohybuje pouze mezi 3 – 5%, což je velmi málo a navíc scházejí informace jak k tomuto výpočtu Nokia dospěla. Neškodilo by, pokud by Nokia začala využívat recyklované plasty i v samotných výrobcích a nejen pro jejich balení.

Velmi dobré známky získala Nokia v oblasti toxických látek, od konce roku 2005 uvádí na trh modely bez PVC a směřuje k tomu, že všechny její nové modely budou bez bromovaných a chlorovaných látek a oxidu antimonitého již od začátku roku 2010.
 
Výsledky hodnocení v energetických kritériích jsou totožné s minulým hodnocením. Plný bodový zisk má za závazek absolutního snížení emisí CO2 o nejméně 10% v roce 2009 a 18% v roce 2010 oproti emisím z roku 2006. Nokia uveřejnila externě ověřené množství vypouštěných emisí  CO2. Celkové skóre si ještě vylepšila díky 25% podílu využití energie z obnovitelných zdrojů s cílem 50% podílu do roku 2010. Nejvyšší (dvojnásobné) hodnocení získala za energetickou účinnost svých produktů, všechny její nabíječky kromě jediné, překračují požadavky Energy Star o 30-90%

Detailní zpráva ke stažení zde