Philips - 5,9

Stránka - 20 října, 2009

Philips se vyhoupl ze sedmé na čtvrtou příčku a díky zlepšení v oblasti elektroodpadu a energetických kritériích získal 5,9 bodů oproti 5,3 bodům v minulém hodnocení. Philips nyní již podporuje individuální odpovědnost výrobce (IPR) a aktivně se angažuje v koalici evropských neziskových organizací a průmyslu, která podporuje IPR. Zavázal se aktivně pracovat na vývoji recyklačního systému založeném na IPR. Body získal za energetickou účinnost svých výrobků, pro jejichž hodnocení používá nejnovější verzi standardu Energy Star. Všechny televizory prodávané v USA a 90% televizorů prodávaných v Evropě splňuje Energy star v.3 .

Jak v kategorii toxických látek, tak i v energetických kritériích si vedl Philips dobře. Zavázal se odstranit z výroby všechny druhy ftalátů a antimon do 31. prosince 2010.  Již nepoužívá ve výrobcích beryllium a jeho sloučeniny a od roku 2008 nahrazuje arzenik ve skleněných obrazovkách. Nedávno uvedl na evropských trzích televizory, jejichž kabely neobsahují PVC a brómované zpomalovače hoření. Bez těchto látek jsou i kávovary Senseo, výrobky pro péči chrup a bez PVC jsou i dálková ovládání této značky.      

Philips ztratil bod (dvojitý) v energetických kritériích, protože není jasné, zdali uvádí pro TV a externí zdroje napětí nejnovější standard Energy Star. Plný počet bodů získal za podporu omezení emisí skleníkových plynů nutných pro zastavení změn klimatu a závazek celkového snížení vlastní uhlíkové stopy ze všech svých provozoven o 25% do roku 2012 oproti roku 2007. Body má i za uveřejnění nezávislé ověřené zprávy o množství vlastních emisí CO2 a za to, že 15% elektrické energie, kterou Philips spotřeboval v roce 2008, pochází z obnovitelných zdrojů. Bod získal za pilotní programy zpětného odběru elektroodpadu vlastní značky a za poskytnutí informací o míře recyklace starých spotřebičů Philips sebraných v Evropě. Měl by ukázat, že svůj slib nést odpovědnost za staré výrobky vlastní značky myslí vážně a rozšířit program zpětného odběru.

Detailní zpráva ke stažení zde