Samsung - 6,9

Stránka - 20 října, 2009

Samsung si udržuje stříbrnou pozici,  přestože snížil svůj bodový zisk ze 7,1 na 6,9,  kvůli nerozšíření svého programu zpětného odběru mimo země OECD. Vedl si relativně dobře ve všech hodnotících kriteriích.

Všechny nové modely LCD obrazovek Samsung uvedené na trh od října 2007 jsou bez PVC. Vzhledem k tomu, že Samsung je celosvětovým dodavatelem číslo jedna v tomto segmentu, nutí tato skutečnost reagovat i ostatní výrobce. Samsung uvedl na trh mobilní telefon částečně bez bromovaných zpomalovačů hoření (BFRs) a vyvinul paměťové čipy a polovodiče bez halogenů. Navíc se zavázal odstranit do roku 2012 ze všech svých produktů ftaláty a beryllium i jeho sloučeniny.  

Dobré hodnocení získal za odpadovou politiku. Ve své zprávě uvádí, že recykluje 13,7% TV (podíl recyklovaných televizorů vzhledem k objemu prodaných TV před deseti lety, což odpovídá průměrné životnosti TV, objem prodeje televizorů Samsung od té doby stoupl na desetinásobek)  12% PC (počítá se životnost sedm let) a 9%  mobilních telefonů (životnost dva roky). Nicméně pro plný bodový zisk musí Samsung ještě překontrolovat údaje o míře recyklace elektrošrotu v EU. Top známky má i za využívání recyklovaných plastů – 16,1%, ačkoli pouze 0,2% z toho je PCR (post consumer recycled) plast. Samsung si stanovil cíl dosáhnout 25% využití recyklovaných plastů, z nichž většina má být PCR.

Samsung navýšil skóre i v energetických kritériích. Podpořil globální snížení emisí skleníkových plynů a poskytl nezávisle ověřené informace o svých emisích skleníkových plynů v Koreji. Nejvyšší (dvojnásobné) hodnocení získal i za energetickou účinnost svých produktů, všechny jeho nabíječky splňují a 94% dokonce překračuje nejnovější standardy Energy Star. Jediným kritériem, kde si Samsung nepřipsal ani bod, je využití energie z obnovitelných zdrojů. Musí si stanovit časově omezený plán na zvýšení dosavadního podílu využití energie z obnovitelných zdrojů ze současných 0,2%.

Detailní zpráva ke stažení zde