Sharp - 5,1

Stránka - 20 října, 2009

Sharp zůstává na sedmé příčce, s lehce sníženým bodovým ziskem z 5,3 na 5,1 bodů. Získal body za podporu principu předběžné opatrnosti na druhou stranu ztratil body za nejasnosti, zdali jeho závazek k eliminaci ftalátů se týká všech nebo jen tří druhů ftalátů. Dobré známky získal za svůj přístup k problematice chemických látek, přestože pro odstranění PVC a bromovaných zpomalovačů hoření (BFRs) si místo konce kalendářního roku 2010 zvolil konec fiskálního roku 2010. Do konce fiskálního roku 2010 slíbil odstranit i ftaláty a antimon. Uvedl na trh celou řadu modelů LCD televizorů a solárních modulů, které jsou bez PVC (příslušenství nepočítaje) a nabízí 14 modelů LED osvětlení bez BFRs.

V energetických kritériích ztrácí body za energetickou účinnost produktů. Uvádí sice, že všechny jeho televize splňují a ve stand-by módu minimálně překračují nejnovější požadavky Energy Star, neuvedl kolik procent PC a externích zdrojů pro mobilní telefony splňuje nebo překračuje standardy Energy Star. Sharp získal body za celkové snížení vlastních emisí skleníkových plánů o 6% v loňském roce oproti roku 2007.   V dalších energetických kritériích pouze „přispívá k “ místo aby „ podporoval závaznou globální iniciativu, která zavazuje rozvinuté země k dosažení stropu emisí skleníkových plynů do roku 2015 a snížení emisí o 30% do roku 2020. Sharp uveřejnil nezávisle ověřenou zprávu o emisích skleníkových plynů ze svých provozů a uvádí, že ve fiskálním roce 2006 9% energie, kterou spotřeboval,  pocházela z obnovitelných zdrojů, ale vzhledem k tomu, že  většina z toho byla nabízena v rámci japonské distribuční sítě s elektřinou, nezískal za to žádný bod.

V odpadové oblasti nabízí Sharp v USA dobrovolný program zpětného odběru televizorů a spotřební elektroniky. V několika dalších státech poskytuje informace spotřebitelům,  jak nakládat se starými spotřebiči vlastní značky a využívá malé množství recyklovaných plastů. Sharp podporuje individuální odpovědnost výrobce (IPR), ale musí ukázat i podporu při prosazování tohoto principu v praxi.

Detailní zpráva ke stažení zde