Sony Ericsson (SE) - 6,5

Stránka - 20 října, 2009
Sony Ericsson (SE) obhájil bronzovou pozici a získal 6,5 bodů. Je jedním z nejlépe hodnocených v oblasti chemických látek a velmi dobře si vede i v energetické účinnosti svých produktů, naopak v oblasti elektroodpadu nepřesvědčil.

Největší slabiny má v oblasti odpadu a recyklace. Nulový zisk má za využívání, respektive nevyužívání recyklovaných plastů. Chybí i informace o míře recyklace telefonů na základě objemu prodeje v minulosti. Získal body za informování zákazníků o programu zpětného odběru, ale už neuvádí množství recyklovaného elektroodpadu vlastní značky v poměru k objemu prodeje v minulosti. Aby získal více bodů, musel by zvýšit úsilí při prosazování IPR (individuální odpovědnosti výrobce), pokračovat v rozšiřování programů pro zpětný odběr a recyklaci a více informovat zákazníky o těchto programech.  Měl by využívat recyklované plasty ve všech a ne jen v několika málo výrobcích. 

SE byl první společností, která získala skoro plný počet bodů za chemická kritéria. Na absolutorium nedosáhl jen díky neopodstatněně vysokým limitním prahům pro BFR´s (brómované zpomalovače hoření) v produktech, které jsou údajně bez BFR´s. Všechny výrobky SE jsou již bez PVC a SE navíc splňuje i nová přísnější kritéria na obsah nebezpečných látek a odstranil antimon, beryllium a ftaláty ze všech modelů uvedených na trh od ledna 2008.

Skóre SE za energetická kritéria se zvýšilo. Společnost se zavázala snížit své celkové emise skleníkových plynu o 20% do roku 2015 oproti úrovni emisí v roce 2008 a uvádí, že 40% veškeré energie, kterou spotřebovává je z obnovitelných zdrojů. Všechny produkty splňují a dokonce překračují standardy Energy Star. Informuje o svých emisích CO2, ale nemá je ověřené nezávislým subjektem. Zklamáním je, že SE aktivně nevystoupil pro úspěšnou dohodu na nadcházejícím klimatickém summitu v Kodani.

Detailní zpráva ke stažení zde