Toshiba - 5,7

Stránka - 20 října, 2009

Toshiba uhájila pátou pozici. Lehce vylepšila i své skóre z 5,5 na 5,3 bodů, díky přesnějším informacím o míře recyklace televizorů (21.2% v roce 2008) a PC (12,8%) vzhledem k objemu prodeje před 10 respektive 7 lety.

V oblasti chemických látek si Toshiba vedla dobře, zavázala se používat místo ftalátů, beryllia a antimonu alternativní látky ve všech produktech do roku 2012. Dokonce se do roku 2009 zavázala eliminovat PVC a BFRs  ze všech výrobků. Taktéž uvedla na trh tři modely laptopů bez bromovaných zpomalovačů hoření, napájecí kabely dvou z nich jsou dokonce bez PVC, ale pouze u určených pro japonský trh. Představila i jiné produkty bez PVC s certifikací EcoMark a vyrábí i další komponenty a díly bez těchto nebezpečných látek.

V energetické oblasti získala Toshiba nejvíce bodů za energetickou účinnost svých výrobků. Uvádí, že všechny PC vyvinuté v roce 2009 (do konce června 2009) splňují standard Energy Star 5. Všechny LCD televizory uvedené na trh od října 2008 taktéž splňují Energy Star a 34 modelů dokonce převyšuje požadované specifikace o 30 a více procent.  Body získala za podporu globálního snížení emisí skleníkových plynů a jejich větší redukci v rozvinutých zemích a uveřejnění vlastních, třetí stranou ověřených, emisí CO2 ze svých provozů. Získala bod za závazek snížit emise skleníkových plynů, s cílem omezit nárůst emisí do roku 2012. Toshiba ztrácí body za velmi nízkou míru využívaní energie z obnovitelných zdrojů. Vysvětlení, které společnost poskytla k předchozím údajům odhalilo, že pouze 0,1 % energie z obnovitelných zdrojů je přikoupeno navíc k energii z obnovitelných zdrojů, která proudí ze standardní elektrické sítě.

V oblasti elektroodpadu si společnost nevedla příliš dobře, především díky tomu že nepodporuje IPR a jen velmi málo využívá recyklované plasty. Přestože uvádí, že recykluje 12% odpadu vlastní značky (výpočet je proveden pro 5 hlavních typů výrobků – TV, PC a tři druhy domácích spotřebičů), uváděná míra není hodnocena vzhledem k objemu prodaných produktů v minulosti, ale na základě současného objemu prodeje a to pouze v Japonsku.

Detailní zpráva ke stažení zde