Představujeme nového průvodce spotřebitele

Stránka - 9 listopadu, 2011
V nové verzi Průvodce zelenou elektronikou z listopadu 2011 přicházíme se zcela novými kritérii, abychom přiměli ty největší producenty domácí elektroniky stát se leadery v jedné z nejdůležitějších oblastí ochrany životního prostředí a trvalé udržitelnosti, se kterými se toto odvětví potýká.

Průvodce tlačí výrobce k tomu, aby co nejvíce snižovali svoji uhlíkovou stopu jak ve svém dodavatelském řetězci a při výrobě, ale až do konce životnosti samotných výrobků. Zároveň požadujeme, aby splňovali ambiciózní cíle v oblasti využívání obnovitelné energie. V sekci, která se zaměřuje na výrobky, zkoumáme především to, co společnosti dělají, aby co nejvíce prodloužily životnost svých výrobků. Kritéria trvalé udržitelnosti hodnotí snižování emisí, používání papíru získaného trvale udržitelným způsobem a nepoužívání krvavých minerálů.

Energie

Vzhledem k naléhavé potřebě vypořádat se ze změnami klimatu a s ohledem na inovace v odvětví elektroniky jsme stanovili nová přísná energetická kritéria . Požadujeme od společností, aby si stanovily ambiciózní cíle redukce emisí do roku 2015 a aby jasně ukazovaly, jak si stojí na cestě za tímto cílem.

Hlavními prioritami nového průvodce je energetická budoucnost založená na čisté energii - energetické efektivita, cíle v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů a jejich dosahování.

Velké korporace mají významný vliv na rozhodovací procesy, a tak jsou v průvodci hodnoceny i podle toho, jak aktivně vystupují v podpoře politiky čisté energie.

Zelenější výrobky

Neustále se zkracující životnost elektroniky zhoršuje její negativní dopady na životní prostředí. Společnosti chrlí na trh stále výkonnější, rychlejší a lepší výrobky, které si stále mladší zákazníci nechtějí nechat ujít. Jejich kupní síla je přitom větší než kdykoliv předtím. Nové produkty se dostávají na trh neuvěřitelnou rychlostí a tlačí na spotřebitele, aby obměňovali elektroniku čím dál tím častěji. To je jednou z hnacích sil neustále se rozšiřujících hromad elektro-odpadu.

Na životní prostředí mají vliv všechny etapy životního cyklu výrobků – těžba nerostů, skleníkové plyny vzniklé při výrobě, během života výrobků, jejich následná recyklace či likvidace.  

Díky našemu předešlému zaměření na energetickou efektivitu, odstranění toxických látek a používání recyklovaných plastů jsou nyní firmy nuceny prodloužit záruku svých nejprodávanějších produktů a převzít zodpovědnost za stále rostoucí hromady elektro-odpadu. Cílem průvodce je, aby došlo k prodloužení záruky výrobků a tím pádem i jejich životnosti a aby byly dostupné informace o době, po kterou budou k dispozici náhradní díly.   

Podporujeme výrobce v tom, aby přicházeli s novými řešeními pro používání elektroniky jako například universální nabíječky na mobilní telefony, prodloužená životnost baterií, náhradní díly, prodloužení životnosti baterií či snadné nahrazování jednotlivých dílů a/nebo softwaru.

Dodavatelský řetězec

Velký podíl na energetické stopě spotřební elektroniky mají skleníkové plyny vzniklé v dodavatelském řetězci. Každá firma by měla podrobně popsat jednotlivé součásti svého dodavatelského řetězce, neboť každá z nich má z pohledu množství vypouštěných skleníkových plynů jiný význam. Takovýto popis by měl zahrnovat podrobné informace o provozech, jakými jsou výroba, montování dílů či zpracovací postupy.  

Nejvyšší počet bodů získávají společnosti, které zveřejňuji ověřené minimálně 80 či více procent všech emisí vzniklých v jejich dodavatelském řetězci. Firmy by měly zveřejňovat cíle svých dodavatelů v oblasti energetické efektivity nebo jejich kroků v oblasti úspor energie, aby tak bylo zajištěno snižování emisí v dodavatelském řetězci.

Nekrvavé nerosty

Je zapotřebí, aby firmy podnikající v odvětví elektroniky jasně veřejně informovaly o sociálních a environmentálních rizicích, která jsou spojená se získáváním takzvaných krvavých minerálů. Je zodpovědností každé společnosti, aby byla schopna přesně zjistit, odkud pocházejí nerosty obsažené v jejích výrobcích, a pečlivě monitorovat, jak je s nerosty zacházeno v jejím dodavatelském řetězci. Toto odvětví musí podporovat místní legislativní procesy, které mají za cíl zajistit zodpovědné a nekrvavé získávání nerostů. Je naprosto zásadní, aby kvůli těžbě získávání nerostů nedocházelo k jakýmkoliv místním konfliktům.

Greenpeace spolupracovalo při přípravě kritérií o nekrvavých minerálech v aktualizované verzi Průvodce zelenou elektronikou s projektem Enough Project. Hodnocení v této oblasti vychází z Enough Project bodového ohodnocení veřejně dostupných informací poskytnutých samotnými společnostmi.

 Enough Project udělali v roce 2010 průzkum a na základě jeho výsledků rozdělily firmy podnikající v oboru elektroniky do pěti kategorií podle toho, jak aktivní jsou v zamezování používání krvavých minerálů. Vytvoření takovéhoto hodnocení má významný dopad na jejich obchodování. Jedná se především o vytvoření systémů pro odhalování, kontrolování, certifikaci, legislativní podporu a aktivní zapojení všech zúčastněných.