Jaderná energetika

Jaderná energetika je odvětví, které přináší řadu zásadních a neřešitelných problémů. Greenpeace od svého počátku usiluje o postupné odstavení stávajících a zákaz výstavby nových jaderných reaktorů. Jsme přesvědčeni, že jaderné elektrárny nemají v rámci udržitelné energetiky žádné místo, a prosazujeme takovou energetickou koncepci, která by vedla k výraznému snížení spotřeby zdrojů, omezila dovoz energií ze zahraničí a současně neohrožovala naši planetu klimatickými změnami a jaderným odpadem. Řešením je postupné nahrazení fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými zdroji a výrazné snížení energetické náročnosti, a to při současném zachování kvality života.

Investice do určitého nasměrování energetiky ovlivní prosperitu i bezpečnost této země a kvalitu života jejích obyvatel na dlouhá desetiletí.

Na následujících stránkách přinášíme některé základní argumenty, které stojí proti využívání energie z jádra a stavbě nových jaderných reaktorů.

Nevydáváme je za dogmata a odkazujeme na příslušné zdroje, ať už jde o vědecké studie nebo shrnutí seriózních světových médií. Nabízíme také alternativu v podobě studie „Energetická [r]evoluce“, alternativního energetického scénáře pro ČR do roku 2050, která vyjde v dubnu 2012.

Všechny sekce najdete v pravém sloupci na této stránce.

 

Nejnovější aktualizace

 

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Detect language » Czech

 

Detect language » Czech

 

Detect language » Czech

 

Detect language » Czech

 

Detect language » Czech