EIA

Dne 29. dubna 2010 uspořádal nově zvolená ministryně životního prostředí v Praze tiskovou konferenci a potvrdila, že projekt Prunéřov II byl v rámci EIA schválen. Rozhodnutí tedy bylo ve prospěch ČEZu, ale dostalo se mu kritiky za očividnou ignoraci odborných závěrů a českého zákona, protože ukazovalo na jasnou manipulaci rozhodování na ministerstvu ze strany skupiny ČEZ.

Je však třeba zdůraznit, že stanovisko EIA potvrdilo hlavní námitku proti projektu, a to že plán způsobí produkci nepřijatelného množství dalších emisí oxidu uhličitého, jelikož nevyužívá nejlepší dostupnou technologii.

Ministerstvo životního prostředí České republiky potvrdilo, že návrh neodpovídá nárokům na nejlepší technologii a energetickou účinnost, což povede ke zvýšení emisí CO2.  Ministerstvo nakonec nařídilo, aby ČEZ snížil produkci o 205 082 tun CO2 ročně (5,13 mil. tun za 25 let navrhovaného prodloužení životnosti) v rámci jiných projektů než Prunéřov II. Smyslem tohoto kompenzačního plánu je vyrovnat objem, jakým se Prunéřov II podílí na emisích CO2 do ovzduší, a tak snížit ekologický dopad projektu přesahující hranice státu, jako je například změna klimatu.

Citujeme: “Ministerstvo tedy zařadilo do podmínek, v rámci nichž je kladné stanovisko vydáno, i požadavek na to, aby elektrárenská společnost ČEZ snížila produkci oxidu uhličitého o toto množství dalšími opatřeními, např. zvýšením energetické efektivnosti v jiných svých provozech. Toto snížení musí být uskutečněno nad rámec jiných zákonem daných požadavků. Tímto způsobem bude fakticky dosaženo celkově stejné bilance v emisích CO2.”[1]

Nyní již bývalá ministryně Bízková odůvodnila rozhodnutí nálezem Ministerstva životního prostředí, že se zlepší kvalita ovzduší v prunéřovském regionu. Ministryně však také uvedla, že omezení znečišťování těmito škodlivinami bude menší, než ČEZ oficiálně prohlásil, a studie Dr. Šuty[2] ukazuje, že přes 100 000 lidí, včetně více než 18 000 dětí v České republice, bude i nadále vystaveno vlivům oxidu siřičitého v míře přesahující doporučené limity Světové zdravotnické organizace.[3]

O místních zdravotních rizicích projektu se dozvíte více zde http://www.greenpeace.org/czech/news/Prunéřov-zdravotni-dopady

Stanovisko EIA zmiňuje Federativní státy Mikronésie (FSM), což dokazuje, že ministerstvo uznalo FSM za právoplatného účastníka formálního posouzení vlivu na životní prostředí jako „dotčeného státu“, který požádal o posouzení přesahující hranice státu, a tím dodává legitimitu precedenčnímu nadnárodnímu postupu EIA.

Paní Bízková také tvrdila, že ekonomické faktory plánu převážily nad ekologickými dopady, ačkoliv ČEZ žádnou ekonomickou studii návrhu nepředložil. Následná hospodářská analýza nezávislé odborné organizace Cityplan[4] ukazuje, že plán ČEZu použít méně efektivní technologií přinese další náklady ve výši 10 mld. Kč za navrhovanou dobu prodloužení životnosti oproti tomu, kdyby elektrárna splňovala minimální zákonné požadavky na účinnost.

O nezávislé ekonomické analýze se dozvíte více zde http://www.greenpeace.org/czech/news/Prunéřov-zdravotni-dopady

Dokumentaci si můžete stáhnout zde http://www.pohodaČEZ.cz/press/ekonomicke-posouzeni-variant-modernizace-elektrarny-Prunéřov-ii-124

 


[1] MŽP vydalo souhlasné stanovisko ke komplexní obnově elektrárny Prunéřov II http://www.mzp.cz/cz/news_100429_Stanovisko_Elektrarna_Prunerov

[2] Dr. Šuta je českým poradcem v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik. Spolupracuje s organizací Greenpeace Česká republika a Ekologickým právním servisem a zabývá se otázkou místního dopadu běžného znečištění způsobeného prunéřovskou elektrárnou. Viz http://suta.blog.respekt.ihned.cz/

[3]  Původní znění v češtině naleznete zde: http://www.greenpeace-media.cz/dokumenty/Prunéřov_zdravi_analyza.pdf

[4] Ekologický právní servis, Ekonomické posouzení rekonstrukce uhelné elektrárny Prunéřov II, http://www.pohodaČEZ.cz/en/press/english-summary-of-the-economic-assessment-of-the-reconstruction-of-Prunéřov-ii-brown-coal-fired-power-plant-125; CityPlan, Ekonomické posouzení rekonstrukce elektrárny Prunéřov II, http://www.cityplan.cz/ekonomicke-posouzeni-rekonstrukce-elektrarny-Prunéřov-ii-1424.html

Nejnovější aktualizace

 

MARTINE

Obrázek | 11 března, 2010 v 0:00

MARTINE, NEŠETŘI NA ZDRAVÍ SEVEROČECHŮ před rezidencí šéfa ČEZu Martina Romana ve Velké Chuchli (rezidence vlevo vzadu). Po desti minutách je nápis vápnem téměř hotov. Pohne se v šéfovi ČEZu svědomí a zastaví technologicky zastaralý projekt...

Šéf ČEZu najde dnes doma před vraty vzkaz: „Martine, nešetři na zdraví Severočechů“

Novinka | 11 března, 2010 v 0:00

„MARTINE, NEŠETŘI NA ZDRAVÍ SEVEROČECHŮ“ – takový vzkaz dnes najde napsaný na silnici před vraty své usedlosti v pražské Chuchli Martin Roman. Greenpeace tak spolu s Ekologickým právním servisem a chomutovským sdružením Chomutov – pod pokličkou...

ČEZ se vyhýbá veřejné debatě o Prunéřovu

Novinka | 24 února, 2010 v 0:00

Dnes v 18. hodin se měla v Praze uskutečnit debata o záměru společnosti ČEZ na rekonstrukci elektrárny v Prunéřově pořádaná Respekt Institutem. Zástupce energetické skupiny však účast na diskusi bez udání důvodu odmítl. Greenpeace a Ekologický...

Tripartita vyvolala ducha padesátých let minulého století

Novinka | 3 února, 2010 v 0:00

Zástupci ekologických organizací ostře nesouhlasí s výsledky včerejšího jednání tripartity. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády nenavrhli účinná opatření k oživení ekonomiky, pouze podpořili kontroverzní projekty s negativními dopady na...

ČEZ chce ušetřit na zdraví Severočechů

Novinka | 2 února, 2010 v 0:00

Shrnutí základních argumentů

21 - 25 z 36 výsledky.