Téměř vše, co vás zajímalo o přestavbě elektrárny v Prunéřově, ale neměli jste se koho zeptat

Zdroj: www.pohodacez.cz

1. Polovičatá modernizace – v rozporu s českými a evropskými normami

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II navržená ČEZ, a.s. je v rozporu s požadavky české a EU legislativy na nejlepší dostupné techniky (BAT - best available techniques), které požadují pro nová zařízení čistou účinnosti výroby elektřiny nad 42 %. ČEZ, a.s. nemůže proto získat pozitivní stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) a také především následné tzv. integrované povolení k provozu.

 

2. ČEZ namítá, že BAT varianta by byla dražší, námi zadaná analýza Cityplanu zjistila, že by naopak ČEZ ušetřil 10 miliard

Až doposud byla hlavním argumentem ČEZ pro volbu nešetrné varianty cena – šetrnější varianta by údajně vyšla mnohem dráž, což však ČEZ nikdy nepodepřeli žádnými daty. EPS zadal analýzu u renomované společnosti Cityplan, která zjistila, že ačkoli by počáteční investice do výstavby účinnějšího bloku musela být přibližně o 2 mld. vyšší, celkové náklady na výrobu elektrické energie v takovéto elektrárně by byly naopak výrazně nižší. I při započtení vyšší počáteční investice by se při pětadvacetiletém provozu plně využité elektrárny ušetřilo zhruba 10 miliard korun.

 

3. Nové zařízení, nikoli rekonstrukce

ČEZ, a.s. se snaží projekt představit jako pouhou rekonstrukci stávajícího zařízení, na niž se vztahují mírnější požadavky co do účinnosti i emisních limitů znečišťujících látek. Celá řada institucí včetně MŽP, agentury CENIA (státní agentura, která je podle zákona příslušná k interpretaci co je a co není BAT) a Evropské komise shodně zastávají stanovisko, že se jedná o nové zařízení, na něž se vztahuje kritérium čisté účinnosti nad 42 %.

 

4. Až půl milionu tun zbytečných emisí ročně

Použití navrhované technologie s účinností cca 38 % by oproti použití nejlepší dostupné technologie znamenalo plýtvání několika set tisíci tun hnědého uhlí a vyšší emise CO2 o zhruba půl milionu tun za každý rok.

 

5. Vyšší účinnost = menší dopad na zdraví místních lidí

ČEZ, a.s. navrhované snížení emisí znečišťujících látek, které zatěžují obyvatelstvo Ústeckého kraje, má být významné, nicméně v případě použití účinnější technologie by bylo ještě významnější. Účinnější variantu však ČEZ, a.s. v rozporu se zákonem odmítl k posouzení předložit, přestože to MŽP požadovalo v závěru zjišťovacího řízení.

 

6. Spalování uhlí z Dolu Nástup Tušimice je možné i v nadkritickém bloku

Argument ČEZ, a.s., že kvalita uhlí z dolu Libouš (Dolu Nástup Tušimice - DNT) vylučuje jeho spalování v nejmodernějších nadkritických blocích, není pravdivý, což v doplnění dokumentace EIA prokázala studie Euromatic spol. s r.o. při srovnání parametrů prunéřovské a ledvické elektrárny.

 

7. Klášterec a Chomutov nezmrznou

Tvrzení ČEZ, a.s., že použití nejlepší dostupné technologie by znemožnilo zásobování Klášterce, Chomutova a Jirkova teplem je bezdůvodné. V praxi obvyklým a v ČR běžným způsobem řešení je přitom stavba záložní plynové výtopny. Výši emisí CO2 by tato varianta ovlivnila minimálně, protože takováto výtopna by byla v provozu pouze v případě výpadku a v době cca týdenní pravidelné letní kontroly.

 

8. ČEZ staví vůbec nejdražší elektrárny na světě a jako jediný přitom nestaví pouze superkritické.

ČEZ má vůbec nejvyšší náklady na elektrárny, dokonce i přesto, že se jako jediný na světě chystá postavit podkritickou elektrárnu (Prunéřov II), u které jsou podle IEA investiční náklady standardně mnohem nižší: „Mezi 48 projekty uhelných elektráren (z nichž 40 je ze zemí OECD) je pouze jediná podkritická, což odráží klesající zájem o tuto zastaralou technologii s nízkou účinností, přestože jsou u ní nižší investiční náklady.“

 

9. Povolení polovičaté modernizace = negativní precedens

Souhlasné stanovisko MŽP s návrhem ČEZu přestavět elektrárnu s využitím zastaralé a méně účinné technologie se stal důležitým negativním precedentem, který může být zneužit dalšími investory v odvětví průmyslu a energetiky, kteří by nechtěli plnit podmínky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.