Kompenzační náhrada CO2

ne 20. října 2010 oznámilo Ministerstvo životního prostředí,[1] že přijalo navrhovaný kompenzační plán skupiny ČEZ, která má vyrovnat objem emisí CO2 způsobený skutečností, že nebylo využito nejlepší dostupné technologie. ČEZ tvrdí, že jeho plán sníží emise z Prunéřova o více než 84 % ve srovnání v nejlepší dostupnou technologií. Ale bližší analýza ukazuje, že takové tvrzení lze přinejmenším označit za spekulativní.[2]

Také není jednoznačné, že kompenzační plán ČEZu emise skutečně sníží. ČEZ chce prodloužit provoz Prunéřova I – jedné z nejstarších a nejšpinavějších elektráren v zemi. To je v přímém rozporu nejenom se směřováním evropské legislativy, ale také s dlouhodobou a schválenou strategií ČEZu, který se původně zavázal vyřadit z provozu všechny uhelné elektrárny do roku 2016. ČEZ tvrdí, že původně plánoval uzavřít starší z obou elektráren – Prunéřov II – v roce 2023, ale nyní chce její provoz ukončit již v roce 2019. To však vůbec neodpovídá tvrzením v interních dokumentech, kde se uvádí, že skupina ČEZ celou dobu plánovala uzavřít elektrárnu v roce 2016.[3]

Také to nesouhlasí s objemem dostupných uhelných ložisek v dolech, které dodávají materiál pro prunéřovskou elektrárnu. Pokud by byl realizován původní plánu ČEZu, potom by rekonstruovaný Prunéřov a nedaleká tušimická elektrárna mohly fungovat pouze po dobu 20 let – což podle ČEZu nedosahuje míry návratnosti projektu.

Formální schvalovací postup

Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) nebylo zdaleka posledním krokem postupu schvalování, kterým musí Prunéřov projít, aby ČEZ získal povolení k výstavbě. Skupina ČEZ musí nyní požádat o další tři povolení: územní rozhodnutí, povolení podle integrované prevence a omezování znečištění a nakonec stavební povolení.

Splnění kritérií na nejlepší dostupnou technologii (BAT) je podle zákona nezbytným předpokladem pro vydání integrovaného povolení. Vzhledem k tomu, že projekt skupiny ČEZ tento požadavek nesplňuje, nelze jí integrované povolení vystavit bez porušení zákona. Pro ČEZ to představuje nepřekonatelnou překážku, takže nemá smysl začít ostatní řízení, dokud není rozhodnuto o integrovaném povolení.

ČEZ však o územní rozhodnutí požádal dne 30. července 2010 a řízení bylo pozastaveno do 9. srpna, dokud nebude doplněna předložená dokumentace. Na veřejném slyšení na Stavebním úřadu v Kadani vznesly Greenpeace, EPS a PPČ oficiální námitky proti žádosti ČEZu o vydání územního rozhodnutí.

O námitkách a územním rozhodnutí se dozvíte více zde http://www.greenpeace.org/czech/news/stavebn-ad-v-kadani-dnes-pr

Greenpeace Česká republika protestuje proti žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to z následujících důvodů:[4]

 • Plán bude mít výrazně negativní dopad na zdraví místních obyvatel.
 • Analýza zdravotních rizik projektu, kterou vypracoval samotný ČEZ v rámci dokumentace pro studii EIA, ukazuje, že i po rekonstrukci zůstane Prunéřov významným zdrojem znečištění v tomto regionu.
 • I s novými bloky by Prunéřov II vypouštěl tolik oxidu siřičitého (SO2), jenž by vystavil více než 100 000 obyvatel místních měst, jako jsou Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří takovým koncentracím SO2 po dobu 24 hodin denně, které výrazně převyšují hodnoty doporučované Světovou zdravotnickou organizací [5] – a to i v hypotetické situaci, kdy by všechny ostatní zdroje SO2 byly odstraněny.
 • Podle stejných údajů uvedených v dokumentaci EIA přispěje navrhovaná kompletní obnova Prunéřova II ke zvýšení denního maxima SO2 ve městech Chomutov, Jirkov, Most a Žatec.
 • Dokumentace k vydání územního rozhodnutí obsahuje řadu nedostatků a proti hovoří i závěry posouzení vlivů na životní prostředí.
 • Konečné stanovisko EIA obsahuje faktické chyby a je protizákonné, proto nemůže sloužit jako relevantní východisko územního rozhodnutí.
 • Předložená dokumentace nedostatečné odráží skutečnost, že ČEZ plánuje instalovat nové vybavení, a nikoliv pouze rekonstruovat stávající zařízení.
 • Návrh nesplňuje kritérium nejlepší dostupné technologie pro energetickou účinnost.
 • Podle referenčních dokumentů BREF je energetická účinnost nejdůležitějším kritériem pro hodnocení projektů velkých spalovacích elektráren.
 • Projekty hnědouhelných elektráren, kde se plánuje instalace nového vybavení, musejí splňovat energetickou účinnost na úrovni 42 až 45 %.
 • ČEZ původně v dokumentaci EIA uvedl, že nové bloky dosáhnou pouhých 38,17 % čisté energetické účinnosti, což je hluboko pod limitem stanoveným zákony České republiky a Evropské unie. ČEZ doposud neprokázal, že je v Prunéřově schopen dosáhnout alespoň 40% energetické účinnosti, a při použití nedostatečné technologie zcela jistě nemůže tuto hranici překonat.
 • Podmínky stanovené ve stanovisku EIA nejsou v dokumentaci k územnímu rozhodnutí dostatečně zohledněny.
 • Některé posudky této dokumentace z pera správních úředníků obsahují formální a faktické chyby.
 • Nesprávné vyhodnocení vlivu na životní prostředí přesahující hranice státu
 • Nulového vlivu na životní prostředí přesahující hranice státu by bylo možné dosáhnout pouze v hypotetické situaci, kdy by byl Prunéřov uzavřen a nahrazen zdrojem energie s nulovými emisemi do ovzduší.

Vzhledem k chybám v řízení EIA a neschopnosti ČEZu dosáhnout minimálního zákonného limitu energetické účinnosti, není možné vydat zákonná povolení. Avšak vzhledem k silné pozici skupiny ČEZ a jedinečným vztahům s pravomocnými činiteli je velice pravděpodobné, že úřady nebudou moci společnost odmítnout. Greenpeace a partneři kampaně Ekologický právní servis, spolu s místní nevládní organizací Chomutov pod pokličkou ČEZ, budou i nadále protestovat proti projektu s ohledem na jeho protiprávnost, špatnou ekonomickou výkonnost a výsledný negativní dopad na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že koncept Smart Energy [R]evolution je uskutečnitelný i prospěšný a omezil by škodlivý dopad na životní prostředí, zatímco snížení objemu vývozu elektřiny by bylo minimální, neexistuje žádný ospravedlnitelný důvod, proč vybudovat další nové zdroje znečištění v Prunéřově II.

O konceptu energetické [R]evoluce se dozvíte více zde http://www.greenpeace-media.cz/zitnebotezit/eRevoluce.pdf

O konceptu „chytré energie“ v České republice se dozvíte více zde http://www.greenpeace-media.cz/zitnebotezit/chytra_energie.pdf

 


[1] MŽP přijalo navrhovanou úsporu skleníkových plynů pro oblast Prunéřova

20. října 2010 http://www.mzp.cz/cz/news_101020_prunerov_kompenzace

[2] Elektrárna Prunéřov: Drobil prý jednal tvrdě, ale vypadá to, že šel ČEZu na ruku http://domaci.ihned.cz/c1-47567190-prunerov-drobil-jde-na-ruku-cez

[3] Aktivity a strategie Skupiny ČEZ  http://www.ČEZ.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/strategie-a-aktivity-ČEZ-v-oblasti-ue.html

[4] Formální námitky organizace Greenpeace Česká republika: Námitky podle § 89 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. k územnímu řízení o umístění stavby „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3x 250 MWe“

[5] Od roku 2005 byl 24hodinnový limit Světové zdravotnické organizace určen na 20 mikrogramů/m3 (µg/m3). Dokumentace samotného ČEZu ukazuje, že pouze z Prunéřova by Chomutovu přinesly denní emise o průměru 25,9 µg/m3, Jirkovu pak 20.5 µg/m3, Kadani 65.3 µg/m3 a Klášterci 39.6 µg/m3.

Světová zdravotnická organizace: Kvalita ovzduší a zdraví http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html (v anglickém jazyce)

Nejnovější aktualizace

 

Jak zachraňovat Arktidu v severních Čechách

Novinka | 18 května, 2012 v 9:47

Prunéřov – Nápis „Zachraňme Arktidu“ se včera dopoledne objevil před budovou elektrárny v Prunéřově. Umístili ho tam aktivisti Greenpeace s pomocí ledních medvědů, kteří se minulý týden objevili na střeše benzínky Shell v Praze. Takže: jak...

DETOX tour 2011 - palubní deník - Mělník

Autor blogu: Jan Rovenský | 13 září, 2011

Komplex elektráren Mělník (Mělník I. provozovaná společností Energotrans a Mělník II. a III provozované společností ČEZ, a.s.) je třetím největším tuzemským zdrojem emisí nejdůležitějšího skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO 2 ).

Greenpeace vyzývá představitele Ústeckého kraje: Už žádné uhelné elektrárny!

Novinka | 25 května, 2011 v 15:38

Velký transparent o rozměrech 13,5 x 10 metrů s výzvou UŽ ŽÁDNÉ UHELNÉ ELEKTRÁRNY! zavlál dnes nad budovou Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sedm aktivistů Greenpeace jej dnes dopoledne zavěsilo na více než 30 metrů vysoký jeřáb na Mírovém náměstí...

Prunéřov se stal světovým právním precedentem

Novinka | 23 května, 2011 v 12:44

Česká elektrárna Prunéřov vchází do dějin mezinárodního práva. Odborná konference na prestižní newyorské Columbia Law School se dnes bude zabývat mj. precedentem, v němž hraje hlavní roli právě Prunéřov, největší český zdroj emisí oxidu...

Prunéřov III

Fotogalerie | 10 listopadu, 2010

1 - 5 z 36 výsledky.