Limity jsme my!

Ano, Greenpeace mě může informovat o vývoji v těchto i dalších kampaních

Skrolujte dolů

Život ve stínu uhlí Autentický příběh třech občanů Horního Jiřetína žijících na hraně...

Moje rodné Albrechtice už rypadla zničila, Jiřetínu se to prostě nestane!
Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří. Přečíst celý příběh
Leda nohama napřed.
Josef Paulus, hospodský, Horní Jiřetín. Přečíst celý příběh
Další stěhování bych už nepřežila.
Hana Čermáková, Horní Jiřetín Přečíst celý příběh

Proč odmítnout uhlí?

Ničí lidem zdraví

Už při těžbě uhlí práší – v oblastech, kde se těží, se lidé dožívají v průměru o dva roky méně. Zvyšuje se také četnost respiračních onemocnění dětí i dospělých, zvyšuje se riziko rakoviny plic. U nás se nejčastěji těží hnědé uhlí, které obsahuje značné množství síry a je nekvalitní. Při jeho spalování se síra uvolňuje do ovzduší a působí značné zdravotní problémy.

Bere lidem domovy

Kvůli dalšímu rozšiřování dolů je nutné bourat obce. O domov by tak přišly tisíce lidí. Za krátkou dobu se musí přestěhovat. Pro mnoho lidí je stěhování nepředstavitelné. Domy se postaví nové, co ale obnovit nejde, jsou lidské vazby a domov, místo, kam se mohou lidé vracet. Stěhovat také nejdou staleté kostely a historické budovy.

Mění klima planety

Vědecké zprávy IPCC nás varují, že planeta se nebezpečně otepluje. Těmto změnám nemáme šanci se tak rychle přizpůsobit – ani my lidé, ale ani zvířata či rostliny. Následky by byly katastrofální. Máme ještě poslední šanci tomu zabránit. Nesmíme ale už vytěžit téměř žádná fosilní paliva.

Devastuje krajinu

Plánovaná těžba uhlí by probíhala povrchově. To znamená, že po těžbě zůstává měsíční krajina – ohromná díra do země. Těžbou takovýmto způsobem jsou navíc také ohroženy okolní svahy, kterým hrozí sesuv. Krajina v okolí dolu je také znehodnocena jako turistický cíl. Ať už se jedná o Krušné hory nebo Beskydy.

Brzdí čistou energii

Založit energetiku na čistých zdrojích je nejen nezbytně nutné, ale také reálně dosažitelné. V každé zemi je poměr těchto zdrojů jiný, v našich přírodních podmínkách je nejvhodnější kombinace biomasy, větrné a solární energie dohromady. Spolu se zavedením úspor energie je tento přechod možný už do deseti let.

Vydělává uhlobaronům

Státu jde z utržených peněz naprosté minimum. Kde končí většina peněz? V kapsách uhlobaronů. Velké uhelné doly nepotřebujeme. V Čechách se velké množství energie vyváží a i tady jde zisk jednotlivcům, nikoliv státu. Ten naopak doplácí na výdajích za zdravotnictví…

O co nám jde?

Požadujeme:

 • Zachování limitů těžby v severních Čechách
 • Změny legislativy, které by umožnily účinnou obranu práv místních lidí a vlastníků nemovitostí ohrožených těžbou
 • Postupné utichání těžby na dolech ČSA a Bílina
 • Postupný útlum těžby v celé ČR (do roku 2050)
 • Zvýšení poplatků z těžby z dosavadních 1,5 procenta na alespoň 15 procent z tržní ceny uhlí a prostředky využít m.j. na útlum těžby a náklady s ním spojené
 • Paralelně s útlumem navyšovat procento energie získané z obnovitelných zdrojů

Na čem pracujeme:

 • Greenpeace společně s místními občanskými sdruženími a samosprávami ohrožených měst a obcí již devátým rokem úspěšně bojuje proti plánům na rozšiřování povrchových uhelných velkolomů v severních Čechách do míst, kde žijí lidé
 • V roce 2013 se nám povedlo dosáhnout zásadního úspěchu: parlament vyškrtl z horního zákona totalitní vyvlastňovací paragrafy, které umožňovaly těžebním firmám prakticky neomezené vyvlastnění domovů a pozemků v sousedství dolů
 • Pracujeme na tom, aby zrušené vyvlastňovací paragrafy nebyly resuscitovány, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Usilujeme o zachování územních ekologických limitů těžby, které chrání před likvidací desítky obcí na Mostecku
 • Poskytujeme odbornou pomoc lidem z celé ČR, kteří bojují proti rozšiřování uhelných dolů

Kde pomáháme:

 • Mostecko (Horní Jiřetín, Černice a Litvínov)
 • Karviná
 • Beskydy

Více o limitech těžby v severních Čechách se dozvíte v našem infolistu "Žít, nebo těžit?"

Pravda o uhlí

Kvůli odepsání uhlí na ČSA nebudeme mít dost elektřiny.
ČR je třetím největším vývozcem energie na světě a pro naši potřebu máme energie přebytek. I po uzavření ČSA bude energie dostatek.

Proč bychom se měli řídit 20 let starým usnesením vlády o ekologických a těžebních limitech?
Protože vznikalo za nějakým účelem. Mělo to smysl před 20 lety a má ho stále.

Zásoby uhlí za limity nelze odepsat. Je to pouze papír, který se může zase zrušit.
Cílem kampaně Greenpeace je energetika, při které nebude uhlí za limity potřeba. Obnovitelné zdroje dokážou uhlí za limity nahradit. Uhlí je strategická surovina pro český průmysl. Bez něj se nikdy neobejdeme.V současné době velkou část energie vyrobené z uhlí vyvážíme. Naše studie Energetická revoluce dokazuje, že se můžeme postupně odvracet od uhlí, aniž by došlo ke kolapsu.

Musíme prolomit limity těžby v severních Čechách, jinak nebudou mít teplárny čím topit.

Mnoho energie vyrobené z uhlí vyvážíme a ubíráme tak uhlí teplárnám, které by je využily efektivněji. Výroba el. energie pro vývoz je nyní totiž výhodnější, než výroba tepla. Palivo pro teplárny zkrátka využíváme špatně.

Nové nebo modernizované uhelné elektrárny nemají žádné vedlejší exhalace. Jedná se pouze o CO2.
To není pravda. Součástí plynů (exhalací) jsou i toxické látky. Oxid siřičitý, oxid dusíku, malé prachové částice, rtuť, olovo, arzén, chróm, nikl či kadmium. Emise elektráren přispívají k tvorbě velmi škodlivého přízemního ozonu. Neexistuje tzv. čisté uhlí.

Díky těžbě uhlí se nezaměstnanost v severních Čechách drží na únosné míře. Bez těžby by se nezaměstnanost rapidně zvýšila.

To není pravda. Právě těžba uhlí je důvodem, proč je v daných lokalitách vysoká nezaměstnanost. Místa, kde probíhá těžba, nemají možnosti rozvíjet se v oblasti turistiky a v mnohých dalších. S uzavřením dolů by vznikly nové pracovní místa v oblasti obnovitelných zdrojů energie (ty vytvářejí více pracovních míst než elektrárny) a pracovní místa v terciárním sektoru.

Aktuality

Iniciativu podpořili:

Vladimír Buřt, starosta města Horního Jiřetína a nositel ceny Josefa Vavrouška
– „Budeme hájit Jiřetín do posledního domu.

 

Kamila Bláhová, starostka města Litvínova
– „Souhlasím, že je potřeba se aktivně zapojovat do akcí, které dají vládě jednoznačně najevo, co chceme. Limity jsme i my v Litvínově.“

 

Marta Kubišová, zpěvačka 
– „Ráda se připojuji svým jménem k občanské iniciativě Limity jsme my. Pokud vláda prohlašuje, že limity stanovené v 90. letech znovu prolomí či přenastaví, pak případná další rozhodnutí nebo ubezpečení občany žijící v dotčených lokalitách uvádí do stavu ztráty důvěry v jakékoliv vládní prohlášení a to si my občané rozhodně nezasloužíme. Nesmíme si to nechat líbit!“

Marta Kubišová (Tomáš Lébr)-p19m883pbot9p1f2umh8janap2

 

Břetislav Rychlík, divadelní a filmový režisér, tvůrce dokumentu Kamenolom Boží o devastujích důsledcích těžby
 „
Myslím si, že prolomení limitů by nebylo tragédií jen v tom fyzickém smyslu, že by připravilo stovky lidí o domov a otevřelo dveře další devastaci severních Čech. Hraje se také o to, zda budou prolomeny limity naší demokracie: jejího zdraví, její kvality, její odolnosti. Pro politické strany je zkouškou, jak se k tomu postaví. Obzvlášť ČSSD by měla prolomit své vnitřní limity, které jí brání stát se moderní, ekologicky a sociálně citlivou stranou.“

 

Apolena Rychlíková, dokumentaristka
– „Opakované vytěžování přírody v zájmu krátkodobých, v jádru však neefektivních a nepotřebných řešení, ve jménu povyšování zájmů průmyslu nad zájmy obyvatel i krajiny – to považuju za zpátečnické. Není dobré populisticky myslet v horizontu pár let, ale hledat změnu systémovou, takovou, která by naopak vycházela z ekologicky šetrných přístupů.

Eliška Wagnerová, bývalá ústavní soudkyně a dnes nezávislá senátorka
– 
„Prolomení limitů je pouze krátkodobé řešení problému, před kterým ČR stojí v oblasti zachování pracovních míst v severních Čechách. Vláda by neměla zavírat oči a hledat populistická řešení, kterým prolomení limitů je.“

 

Libor Michálek, bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí, bojovník proti korupci a nezávislý senátor
– „Vzhledem k tomu, že ČR patří k největším vývozcům elektrické energie v rámci EU, prolomení těžebních limitů není vůbec potřebné, natož nutné. Ministr průmyslu a obchodu by měl jednat ve veřejném zájmu a nikoli v zájmu Severočeské energetické.“

 

Václav Hampl, bývalý rektor Karlovy univerzity a nezávislý senátor
– “Prolomení těžebních limitů spojené s rozšířením povrchových dolů by bylo jen těžko ospravedlnitelným zásahem do života obyvatel nejen daných lokalit ale i širokého okolí. Zároveň by zásadním způsobem byla zdevastována tamější příroda a nenávratně zničeny významné kulturní památky.

 

Matěj Hollan, občanský aktivista, politik, náměstek primátora města Brna
– „Dneska to bude Horní Jiřetín. Zítra to může být klidně Brno nebo alespoň Adamov. Bourání celých vesnic a měst kvůli uhlí patří do 19. století a bylo by hezké, kdyby si to vláda uvědomila.“

 

Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru, herečka, politička a občanská aktivistka
 
„– „Je smutné, že někteří politici opakovaně podporují zájmy „uhlobaronů“ na úkor občanů, které by měli hájit v první řadě. Lidské domovy jsou spjaty s jistotou, historií místa i rodin i s duševním zdravím těch, kteří v místě žijí. Vykořenit jejich existenci a dát přednost zisku některých, když navíc toto uhlí nepotřebujeme, je zásadní selhání politiků, kteří se stávají prodlouženou rukou zájmu těchto lidí.

tana+ram+ořez+podpis

 

Arnošt Goldflam, herec, dramatik a režisér
 
„Já myslím, že ty dané limity jsou už jakási mez, která je dostačující a ještě přijatelná, proto snad ostatně byly stanoveny. Navíc jsou i jiné cesty získávání energie než je těžba a spalování uhlí. Ostatně se zdá, že páni majitelé už jsou zajištěni dostatečně z let minulých. Tak snad si to vládní činitelé a pan ministr Mládek uvědomí.“

arnost_goldflam_portret_6(2)

 

 

Tuto kampaň svým darem podpořila rodina Orlických. Děkujeme.