Limity jsme my!

Ano, Greenpeace mě může informovat o vývoji v těchto i dalších kampaních

Skrolujte dolů

Život ve stínu uhlí Autentický příběh třech občanů Horního Jiřetína žijících na hraně...

Moje rodné Albrechtice už rypadla zničila, Jiřetínu se to prostě nestane!
Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří. Přečíst celý příběh
Leda nohama napřed.
Josef Paulus, hospodský, Horní Jiřetín. Přečíst celý příběh
Další stěhování bych už nepřežila.
Hana Čermáková, Horní Jiřetín Přečíst celý příběh

Proč odmítnout uhlí?

Ničí lidem zdraví

Už při těžbě uhlí práší – v oblastech, kde se těží, se lidé dožívají v průměru o dva roky méně. Zvyšuje se také četnost respiračních onemocnění dětí i dospělých, zvyšuje se riziko rakoviny plic. U nás se nejčastěji těží hnědé uhlí, které obsahuje značné množství síry a je nekvalitní. Při jeho spalování se síra uvolňuje do ovzduší a působí značné zdravotní problémy.

Bere lidem domovy

Kvůli dalšímu rozšiřování dolů je nutné bourat obce. O domov by tak přišly tisíce lidí. Za krátkou dobu se musí přestěhovat. Pro mnoho lidí je stěhování nepředstavitelné. Domy se postaví nové, co ale obnovit nejde, jsou lidské vazby a domov, místo, kam se mohou lidé vracet. Stěhovat také nejdou staleté kostely a historické budovy.

Mění klima planety

Vědecké zprávy IPCC nás varují, že planeta se nebezpečně otepluje. Těmto změnám nemáme šanci se tak rychle přizpůsobit – ani my lidé, ale ani zvířata či rostliny. Následky by byly katastrofální. Máme ještě poslední šanci tomu zabránit. Nesmíme ale už vytěžit téměř žádná fosilní paliva.

Devastuje krajinu

Plánovaná těžba uhlí by probíhala povrchově. To znamená, že po těžbě zůstává měsíční krajina – ohromná díra do země. Těžbou takovýmto způsobem jsou navíc také ohroženy okolní svahy, kterým hrozí sesuv. Krajina v okolí dolu je také znehodnocena jako turistický cíl. Ať už se jedná o Krušné hory nebo Beskydy.

Brzdí čistou energii

Založit energetiku na čistých zdrojích je nejen nezbytně nutné, ale také reálně dosažitelné. V každé zemi je poměr těchto zdrojů jiný, v našich přírodních podmínkách je nejvhodnější kombinace biomasy, větrné a solární energie dohromady. Spolu se zavedením úspor energie je tento přechod možný už do deseti let.

Vydělává uhlobaronům

Státu jde z utržených peněz naprosté minimum. Kde končí většina peněz? V kapsách uhlobaronů. Velké uhelné doly nepotřebujeme. V Čechách se velké množství energie vyváží a i tady jde zisk jednotlivcům, nikoliv státu. Ten naopak doplácí na výdajích za zdravotnictví…

O co nám jde?

Požadujeme:

 • Zachování limitů těžby v severních Čechách
 • Změny legislativy, které by umožnily účinnou obranu práv místních lidí a vlastníků nemovitostí ohrožených těžbou
 • Postupné utichání těžby na dolech ČSA a Bílina
 • Postupný útlum těžby v celé ČR (do roku 2050)
 • Zvýšení poplatků z těžby z dosavadních 1,5 procenta na alespoň 15 procent z tržní ceny uhlí a prostředky využít m.j. na útlum těžby a náklady s ním spojené
 • Paralelně s útlumem navyšovat procento energie získané z obnovitelných zdrojů

Na čem pracujeme:

 • Greenpeace společně s místními občanskými sdruženími a samosprávami ohrožených měst a obcí již devátým rokem úspěšně bojuje proti plánům na rozšiřování povrchových uhelných velkolomů v severních Čechách do míst, kde žijí lidé
 • V roce 2013 se nám povedlo dosáhnout zásadního úspěchu: parlament vyškrtl z horního zákona totalitní vyvlastňovací paragrafy, které umožňovaly těžebním firmám prakticky neomezené vyvlastnění domovů a pozemků v sousedství dolů
 • Pracujeme na tom, aby zrušené vyvlastňovací paragrafy nebyly resuscitovány, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Usilujeme o zachování územních ekologických limitů těžby, které chrání před likvidací desítky obcí na Mostecku
 • Poskytujeme odbornou pomoc lidem z celé ČR, kteří bojují proti rozšiřování uhelných dolů

Kde pomáháme:

 • Mostecko (Horní Jiřetín, Černice a Litvínov)
 • Karviná
 • Beskydy

Více o limitech těžby v severních Čechách se dozvíte v našem infolistu "Žít, nebo těžit?"

Pravda o uhlí

Kvůli odepsání uhlí na ČSA nebudeme mít dost elektřiny.
ČR je třetím největším vývozcem energie na světě a pro naši potřebu máme energie přebytek. I po uzavření ČSA bude energie dostatek.

Proč bychom se měli řídit 20 let starým usnesením vlády o ekologických a těžebních limitech?
Protože vznikalo za nějakým účelem. Mělo to smysl před 20 lety a má ho stále.

Zásoby uhlí za limity nelze odepsat. Je to pouze papír, který se může zase zrušit.
Cílem kampaně Greenpeace je energetika, při které nebude uhlí za limity potřeba. Obnovitelné zdroje dokážou uhlí za limity nahradit. Uhlí je strategická surovina pro český průmysl. Bez něj se nikdy neobejdeme.V současné době velkou část energie vyrobené z uhlí vyvážíme. Naše studie Energetická revoluce dokazuje, že se můžeme postupně odvracet od uhlí, aniž by došlo ke kolapsu.

Musíme prolomit limity těžby v severních Čechách, jinak nebudou mít teplárny čím topit.

Mnoho energie vyrobené z uhlí vyvážíme a ubíráme tak uhlí teplárnám, které by je využily efektivněji. Výroba el. energie pro vývoz je nyní totiž výhodnější, než výroba tepla. Palivo pro teplárny zkrátka využíváme špatně.

Nové nebo modernizované uhelné elektrárny nemají žádné vedlejší exhalace. Jedná se pouze o CO2.
To není pravda. Součástí plynů (exhalací) jsou i toxické látky. Oxid siřičitý, oxid dusíku, malé prachové částice, rtuť, olovo, arzén, chróm, nikl či kadmium. Emise elektráren přispívají k tvorbě velmi škodlivého přízemního ozonu. Neexistuje tzv. čisté uhlí.

Díky těžbě uhlí se nezaměstnanost v severních Čechách drží na únosné míře. Bez těžby by se nezaměstnanost rapidně zvýšila.

To není pravda. Právě těžba uhlí je důvodem, proč je v daných lokalitách vysoká nezaměstnanost. Místa, kde probíhá těžba, nemají možnosti rozvíjet se v oblasti turistiky a v mnohých dalších. S uzavřením dolů by vznikly nové pracovní místa v oblasti obnovitelných zdrojů energie (ty vytvářejí více pracovních míst než elektrárny) a pracovní místa v terciárním sektoru.

Aktuality

Tuto kampaň svým darem podpořila rodina Orlických. Děkujeme.