Konec doby uhelné

Ano, Greenpeace mě může informovat o vývoji v těchto i dalších kampaních

Skrolujte dolů

Aktuality

Život ve stínu uhlí Autentický příběh pěti občanů Horního Jiřetína žijících na hraně...

Žádný rozumný důvod, aby drancování našeho kraje kvůli uhlí pokračovalo, neexistuje.
Jiří Beneš, kulturní referent, Horní Jiřetín
Moje rodné Albrechtice už rypadla zničila, Jiřetínu se to prostě nestane!
Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří.
Leda nohama napřed.
Josef Paulus, hospodský, Horní Jiřetín
Pro záchranu Jiřetína jsem ochoten zajít hodně daleko.
Vladimír Buřt, starosta, Horní Jiřetín
Další stěhování bych už nepřežila.
Hana Čermáková, Horní Jiřetín

Proč odmítnout uhlí?

Ničí lidem zdraví

Už při těžbě uhlí práší – v oblastech, kde se těží, se lidé dožívají v průměru o dva roky méně. Zvyšuje se také četnost respiračních onemocnění dětí i dospělých, zvyšuje se riziko rakoviny plic. U nás se nejčastěji těží hnědé uhlí, které obsahuje značné množství síry a je nekvalitní. Při jeho spalování se síra uvolňuje do ovzduší a působí značné zdravotní problémy.

Bere lidem domovy

Kvůli dalšímu rozšiřování dolů je nutné bourat obce. O domov by tak přišly tisíce lidí. Za krátkou dobu se musí přestěhovat. Pro mnoho lidí je stěhování nepředstavitelné. Domy se postaví nové, co ale obnovit nejde, jsou lidské vazby a domov, místo, kam se mohou lidé vracet. Stěhovat také nejdou staleté kostely a historické budovy.

Mění klima planety

Vědecké zprávy IPCC nás varují, že planeta se nebezpečně otepluje. Těmto změnám nemáme šanci se tak rychle přizpůsobit – ani my lidé, ale ani zvířata či rostliny. Následky by byly katastrofální. Máme ještě poslední šanci tomu zabránit. Nesmíme ale už vytěžit téměř žádná fosilní paliva.

Devastuje krajinu

Plánovaná těžba uhlí by probíhala povrchově. To znamená, že po těžbě zůstává měsíční krajina – ohromná díra do země. Těžbou takovýmto způsobem jsou navíc také ohroženy okolní svahy, kterým hrozí sesuv. Krajina v okolí dolu je také znehodnocena jako turistický cíl. Ať už se jedná o Krkonoše, Beskydy anebo lesy na Polsko-německé hranici.

Brzdí čistou energii

Založit energetiku na čistých zdrojích je nejen nezbytně nutné, ale také reálně dosažitelné. V každé zemi je poměr těchto zdrojů jiný, v našich přírodních podmínkách je nejvhodnější kombinace biomasy, větrné a solární energie dohromady. Spolu se zavedením úspor energie je tento přechod možný už do deseti let.

Vydělává uhlobaronům

Státu jde z utržených peněz naprosté minimum. Kde kočí většina peněz? V kapsách uhlobaronů. Velké uhelné doly nepotřebujeme. V Čechách se velké množství energie vyváží a i tady jde zisk jednotlivcům, nikoliv státu. Ten naopak doplácí na výdajích za zdravotnictví…

O co nám jde?

Požadujeme:

 • Zachování limitů těžby v severních Čechách
 • Změny legislativy, které by umožnily účinnou obranu práv místních lidí a vlastníků nemovitostí ohrožených těžbou
 • Postupné utichání těžby na dolech ČSA a Bílina
 • Postupný útlum těžby v celé ČR (do roku 2050)
 • Zvýšení poplatků z těžby z dosavadních 1,5 procenta na alespoň 15 procent z tržní ceny uhlí a prostředky využít m.j. na útlum těžby a náklady s ním spojené
 • Paralelně s útlumem navyšovat procento energie získané z obnovitelných zdrojů

Na čem pracujeme:

 • Greenpeace společně s místními občanskými sdruženími a samosprávami ohrožených měst a obcí již devátým rokem úspěšně bojuje proti plánům na rozšiřování povrchových uhelných velkolomů v severních Čechách do míst, kde žijí lidé
 • V roce 2013 se nám povedlo dosáhnout zásadního úspěchu: parlament vyškrtl z horního zákona totalitní vyvlastňovací paragrafy, které umožňovaly těžebním firmám prakticky neomezené vyvlastnění domovů a pozemků v sousedství dolů
 • Pracujeme na tom, aby zrušené vyvlastňovací paragrafy nebyly resuscitovány, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Usilujeme o zachování územních ekologických limitů těžby, které chrání před likvidací desítky obcí na Mostecku
 • Poskytujeme odbornou pomoc lidem z celé ČR, kteří bojují proti rozšiřování uhelných dolů

Kde pomáháme:

 • Mostecko (Horní Jiřetín, Černice a Litvínov)
 • Karviná
 • Beskydy

Více o limitech těžby v severních Čechách se dozvíte v našem infolistu "Žít, nebo těžit?"

Tuto kampaň svým darem podpořila rodina Orlických. Děkujeme.