Measuring Radiation in Iitate

Fotka (jedna) | 16 února, 2012

Člen týmu Greenpeace drží Geigerovo počítadlo, které zobrazuje záření 7,66 mikro Sievertů za hodinu ve vesnici Iitate, která je vzdálena 40 km od elektrárny Fukushimaa 20 km mimo oficiální evakuační zónu. Radiace nalezená týmem Greenpeace je vysoko nad mezinárodně doporučenými limity. Lidé, kteří zde žijí, obdrží maximální roční dávku záření během několika dní. I přesto nebyli dosud evakuováni. Tým Greenpeace pokračuje ve sledování míst v oblasti evakuace Fukušima, aby bylo možné posoudit skutečný rozsah radiačních rizik pro místní obyvatelstvo.