Bisfenol A

Skryté nebezpečí

Publikace - 29 ledna, 2011
Bisfenol A (BPA) je chemická látka objevená na konci 19. století. Vzniká kondenzací fenolu a acetonu, proto ono písmeno A. Masivně se začal využívat až s nástupem polymerů. Produkuje se v obrovském množství – přes 3 mil. tun ročně. BPA je látka toxická, která má schopnost narušovat funkci hormonálního systému.

Bisfenol A je látka akutně toxická pro vodní živočichy a je považována za vysoce nebezpečnou látku pro vodní prostředí.

Může mít vliv na normální vývoj živých organismů a může ovlivnit i vývoj jejich potomků.

BPA vstupuje do životního prostředí v takovém množství, že vzbuzuje obavy, že by mohl mít okamžité nebo dlouhodobé škodlivé účinky na životní prostředí, na biologickou rozmanitost, ale také, že může představovat nebezpečí pro lidské zdraví.

Podle závěrů jednání panelu expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) počátkem listopadu 2010 jsou hlavním zdrojem expozice bisfenolu A kontaminované potraviny.


Brožura "Bisfenol A - Skryté nebezpečí"