Expert/expertk na financování energetických projektů

(místo výkonu práce Praha, poloviční úvazek)

Práce - 12 prosince, 2017
Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa přes 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými metodami bránit jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

Hledáme finančního experta/expertku s dobrou znalostí českého energetického sektoru. Pracovní pozice je vázána na konkrétní grant, na dobu určitou na 12 měsíců s nástupem v prvním kvartálu 2018, s možnou přeměnou na pracovní poměr na dobu trvalou.

Od svého nového kolegy či kolegyně očekáváme:

  • praktickou znalost financování velkých energetických projektů v ČR s důrazem na těžbu a spalování hnědého uhlí, a to jak z bankovních, tak nebankovních zdrojů;
  • existující kontakty se stakeholdery zajišťujícími financování energetického sektoru, zejména bankami, investičními fondy, strategickými investory a akcionáři;
  • znalost investičního regulatorního prostředí;
  • schopnost plynule psát a hovořit česky a anglicky;
  • zájem podílet se na budování kontaktů a zastupování organizace při jednání s bankami/investory, uhelnými a energetickými firmami a ratingovými a analytickými společnostmi;
  • přípravu pravidelných informačních bulletinů pro stakeholdery o rizicích investic do konkrétních uhelných projektů v ČR;
  • zpracování komplexní jednorázové analýzy dosavadního financování tuzemských těžebních a energetických firem a jejich projektů;
  • přípravu ad hoc analýz pro konkrétní budoucí projekty retrofitů a výjimek z platných limitů znečištění;
  • identifikaci nejzranitelnějších uhelných projektů z hlediska jejich financování (včetně technických a reputačních rizik) ve spolupráci s dalšími kolegy;
  • práci v programovém týmu Greenpeace ČR a intenzivní spolupráci s mezinárodním energetickým programem Greenpeace a partnerských nevládních organizací na evropské úrovni.

Pro uvedenou pozici nabízíme vysoký stupeň autonomie a samořízení. Očekáváme samostatnost, strategické myšlení a nápady. Jedná se o práci na poloviční úvazek, vhodnou ideálně pro uchazeče s několikaletou zkušeností ve finančním, analytickém nebo energetickém sektoru. Místem výkonu práce je pražská kancelář Greenpeace se širokou možností uplatnění home office. Hledíme primárně na výsledky, nikoliv na počet hodin strávených v kanceláři. Nabízená mzda bude zohledňovat vaše dosavadní zkušenosti a kvalifikaci uchazeče, nicméně bude v každém případě převyšovat úroveň obvyklou v českém neziskovém sektoru.

Své životopisy společně s motivačním dopisem posílejte, prosíme, na adresu .

Pro případné podrobnější informace se obracejte na vedoucího energetické kampaně Greenpeace ČR Jana Rovenského na adrese .