Úspěchy Greenpeace 

První kampaň, při níž v roce 1971 došlo k založení Greenpeace, nakonec vedla k celosvětovému zákazu testování jaderných zbraní. Od té doby jsme hráli klíčovou roli v řadě úspěchů na cestě k zelenějšímu a spravedlivějšímu světu.

Ruce pryč od Antarktidy! Kampaň na záchranu Antarktidy byla zahájena v roce 1985.

Těmi nejvýznamnějšími jsou:

 • Přijetí zákazu vývozu toxického odpadu do méně rozvinutých zemí (Basilejská úmluva)
 • Moratorium na komerční lov velryb
 • Úmluva OSN zajišťující lepší management světového rybolovu
 • Velrybí rezervace v Jižním oceánu
 • Padesátileté moratorium na těžbu nerostů v Antarktidě
 • Zákaz ukládání radioaktivního a průmyslového odpadu na mořské dno
 • Zákaz potápění starých ropných plošin
 • Ukončení velkoplošného používání vlečných sítí na hlubokém moři

 


Nejdůležitější úspěchy Greenpeace ČR:

 • Dekontaminace aktivistů po odebírání vzorků toxického bahna z Libišské strouhy poblíž Spolany Neratovice. 20 aktivistů z celého světa odebralo bahno kontaminované chemičkou a předalo je ve speciálních bezpečnostních kontejnerech společnosti Spolana zpět s tím, že je zodpovědná za jedovaté látky, jako jsou dioxiny, rtuť, hexachlorbenzen a vinylchlorid, zamořující okolí jejího provozu. (13.10.2004)

  PVC hračky  - Po  kampani Greenpeace a po protestních akcích před obchodním domem  Kotva a v oddělení hraček společnosti Tesco jsou staženy ze supermarketů nebezpečné hračky z PVC obsahující ftaláty. Následně hlavní hygienik vydává závaznou vyhlášku upravující prodej části takových hraček. Do té doby byly děti cumlající hračky z PVC měkčeného ftaláty vystaveny přímému působení toxických ftalátů, a to s posvěcením ministerstva zdravotnictví.
 • Spolana Neratovice – Po akcích Greenpeace, které prokázaly zamoření areálu Spolany i jejího okolí dioxiny, rtutí i dalšími nebezpečnými látkami, začaly kompetentní orgány situaci konečně řešit.
 • Označování GMO – Vstupem do Evropské unie, tedy 1. května 2004 začala platit nová pravidla označování GM potravin. Spotřebitelé jsou tak důkladněji informováni a mají možnost výrobky z GMO odmítnout. Jde o významný úspěch, protože agrochemické firmy se snažily takové značení prohlásit za nelegální a tajit tak konzumentům, co vlastně jedí.
 • Ochrana velryb – Česká republika se díky naší kampani stala řádným členem Mezinárodní velrybářské komise (IWC) a poprvé se zúčastnila zasedání, kde se jasně se postavila proti obnovení komerčního lovu velryb.
 • Toxické látky - byla přijata nová evropská chemická politika Evropské unie (REACH), o jejíž  účinnou podobu usilovalo Greenpeace v Evropě včetně naší pobočky řadu let. Nová průlomová legislativa nařizuje povinnou náhradu nejškodlivějších látek (látek perzistentních a biokumulativních) za šetrnější alternativy. Výrobci rovněž musejí poskytnout informace o vyráběných či dovážených chemikáliích a jejich vlivy na zdraví, což dříve nemusely.
 • Ochrana lesů - Nakladatelství  Albatros po tlaku ze strany Greenpeace oznámilo, že vytiskne poslední díl Harry Pottera na papíru certifikovaném FSC, což znamená, že dřevo, z něhož byl papír vyroben, bylo získáno způsobem, který nepoškozuje ekosystém lesa. Albatros se tak připojil k mnoha nakladatelstvím v celém světě, které tento bestseller vydávají na recyklovaném nebo FSC papíru a vytvářejí tak dobrý příklad pro knižní trh.
 • Konec radaru v Čechách - Během dvouleté kampaně jsme upozorňovali, že radarová základna by nejen zvýšila bezpečnostní rizika pro Českou republiku, ale ohrozila by také mezinárodní stabilitu a podnítila nové závody ve zbrojení. Na podzim 2009 byly plány na stavbu radaru v Brdech zrušeny.
Témata