Esperanza

Stránka - 9 listopadu, 2007
Loď Esperanza (španělsky “Naděje”) je nejnovější a největší plavidlo v naší flotile. Její jméno vybrali naši cyberaktivisté.

Esperanza

Loď byla postavena v roce 1984 v Polsku, původně sloužila ve flotile 14 ruských požárních lodí. (Některé původní prvky lodi jsme zachovali, například nápisy v azbuce na kontrolních panelech.) V roce 2000 jsme začali s její rekonstrukcí a v roce 2002 byla spuštěna na vodu v Kapském Městě, kde jí požehnal arcibiskup Desmond Tutu.   
 
Její délka (72 metrů) a rychlost (maximálně 15 uzlů) ji předurčují pro rychlý pohyb v odlehlých částech oceánů. Certifikát třídy ‘ice class’ znamená, že je vhodná i pro práci v polárních oblastech.  

 
Posádka 
Posádku  Esperanzy čítá 19 lidí z různých zemí světa. Loď však pojme až 40 pasažérů, včetně průzkumníků, vedoucích kampaní a vědců.  
 
Zvláštní vybavení 

Během rekonstrukce proběhlo na lodi několik úprav, které zvyšují její technologickou úroveň a zaručují minimální dopad provozu na životní prostředí. Například:

- Veškerý azbest byl odstraněn nebo bezpečně izolován
- Bylo instalováno zařízení, které zamezuje únikům paliva
- Byl instalován systém vytápění, který minimalizuje tepelné ztráty
- Trup byl natřen barvou, která neobsahuje škodlivou látku TBT
- Bylo instalováno chlazení a klimatizace na bázi čpavku místo freonů,   které mění klima a poškozují ozonovou vrstvu
- Byl instalován výkonný pohonný systém, který omezuje vypouštění skleníkových plynů

Cestujte s Esperanzou, navšivte naší loď prostřednictvím live webkamery a podívejte se,  kde se právě nachází. Pokud máte rychlé připojení, můžete o lodi Esperanza shlédnout krátké video v angličtině.

Virtuální prohlídku Esperanzy můžete absolvovat zde.

Technické údaje

Domovský přístav: Amsterdam, Holandsko 
Předcházející jméno: Echo Fighter 
Plavební oprávnění: 2000 
Počet lůžek: 33 
Nafukovací rychločluny na palubě: 2 velké EIB a 4 menší nafukovací

Plošina pro helikoptéru: ano 
Typ lodi: vědecko-výzkumná 
Volací signál: PD 6464 
Postavena: 1984, Polsko, Gdaňsk 
Celková tonáž: 2076 BRT 
Délka: 72.3m 
Šířka: 14.3m 
Ponor: 4.7m 
Maximální rychlost: 14 uzlů 
Hlavní motory: 5.876 BHP, 2 x 2.938 BHP Sulzer V12