Návrh zákona, který umožní korporacím cenzurovat internet, patří k těm nejhorším v dějinách špatných nápadů.

Jenže přesně tak by to mohlo skončit, kdyby se dva legislativní návrhy, které byly nedávno předloženy americkému Kongresu (nebo cokoli podobného), změnily v zákon.  Proto tyto návrhy vyvolaly oprávněné znepokojení u zastánců svobody slova po celém světě.

Jakožto projev solidarity se stránkami jako Wikipedia, Boing Boing a Reddit budou stránky Greenpeace Česká republika 18. ledna 2012 po dobu dvanácti hodin vypnuté.  Přidáváme se tak k protestu proti těmto dvěma navrhovaným zákonům, ale také proti snahám o cenzurování internetu jako takového.

Pokud nevíte, co přesně se skrývá pod akronymem SOPA a PIPA, podívejte se zde. Přestože jsou vychvalovány jako snaha o omezení internetového pirátství v oblasti filmů a hudby, mohou umožnit korporacím cenzuru on-line aktivismu.

V kostce: připravované zákony umožní korporacím cíleně zablokovat webové stránky, o nichž si myslí, že porušují jejich autorská práva nebo jejich ochranné známky. Firmy se nebudou muset obracet na soud, bude jim stačit pouze podat oznámení o porušování jejich autorských práv poskytovateli webových služeb, např. tomu, kdo na internetu registruje doménu greenpeace.org, a ten bude mít pět dní na to, aby ukončil provoz oznámených stránek.

Pokud by se dokázalo, že nedošlo k porušování autorských práv, je poskytovatel webových služeb chráněný před tím, aby jej Greenpeace žalovalo za ukončení provozu stránek.

Ve skutečnosti tak připravované zákony umožní firmám převzít roli soudce, předpokládat vinu a případně i omezit občanská práva, svobodu slova a ochranu osobnosti za účelem prosazování svých firemních zájmů.

Mohou požadovat, aby vyhledávače a sociální sítě znemožnily přístup na vybrané stránky, nebo aby platební služby a inzerenti ukončili spolupráci s obviněnými stránkami. Další opatření, díky kterému mohli poskytovatelé webových služeb znepřístupnit internetové stránky pomocí doménových jmen, bylo zatím zrušeno: možná je to dobře, ale ne pokud to znamená snadnější prosazení zbytku.

A co to má společného s on-line aktivismem?

Součástí navrhovaného zákona je také ochrana obchodních známek – a proto mohou být SOPA/PIPA  firmami zneužity k umlčení jejich kritiků.

Greenpeace se podařilo upozornit na problémy řady velkých firem pomocí jejich vlastních propagačních prostředků. Ať už se jedná o parodii na dosud nejdražší reklamu Volkswagenu, šíření informací o podpoře, kterou American Petroleum Institute poskytl ropovodům Keystone XL , vytvoření reklamy na Kit-Kat, která poukazuje na souvislosti mezi ničením deštného pralesa a výrobou palmového oleje nebo o vytvoření napodobeniny webových stránek Apple.com, abychom prosadili lepší pravidla nakládání s elektronickým odpadem, vždy jsme se pečlivě snažili využít svou svobodu projevu a upozorňovat na to, jak firmy zneužívají přírodu, a dosáhli jsme tak s našimi akcemi nejednoho vítězství.

Proti firmám používáme jejich jazyk, jejich marketing, jejich silných stránek – pouze tak si naše čistě nezisková organizace může dovolit upozorňovat na bezohledné kroky korporací.

Problém je, že zatímco soudy případ po případu souhlasily, že parodie je státem chráněným druhem svobodného projevu, firmy, kterých se naše parodie týkají, s tím příliš nesouhlasí.  Společnost Exxon/Esso nás po kampani, kterou jsme proti ní vedli, ve Francii zažalovala kvůli porušení autorských práv, vztahujících se na její logo:

Esso

Firma Esso tvrdila, že jsme porušili jejich práva na duševní vlastnictví. My jsme tvrdili, že jde o svobodu projevu. Soud souhlasil s námi – podle jeho historického výroku jsme vyhráli. Ale kdyby se rozhodnutí nechalo na Exxon/Esso, zrušili by nás.

Nestlé neuspělo ve snaze dosáhnout toho, aby naše video,  parodující jeho značku KitKat a kritizující jeho podporu ničení deštných pralesů, bylo staženo z YouTube kvůli porušení autorských práv na obchodní značku. Stovky našich příznivců toto video přeposílaly na jiné stránky a na své účty na Facebooku.

Právníci YouTube nakonec zasáhli a video bylo obnoveno. Pokud by platila SOPA, kvůli sdílení našeho videa o KitKatu by mohl být zrušen samotný Youtube i Facebook. Doména Greenpeace.org na celém světě by byla vypnuta. A Nestlé, vlastník KitKatu, by nikdy nebyl našimi příznivci a svými zákazníky donucen ke změně své dodavatelské politiky pro palmový olej. Změna těchto pravidel uštědřila firmám, které kvůli zakládání palmových plantáží v Indonésii likvidují domov posledních orangutanů, pořádnou ránu.

Proto je potřeba proti zákonům SOPA/PIPA protestovat. I když Obamova vláda slíbila, že bude vetovat jakýkoli zákon s drakonickými opatřeními, o kterých byla řeč, musíme jasně ukázat, kam až jsme ochotni zajít, abychom zastavili firemní cenzuru.

Pokud jste občanem Spojených států, napište svému poslanci . Pokud nežijete ve Spojených státech, podepište tuto petici. Jestli se chcete  více zapojit, podívejte se na tato doporučení nadace Electronic Frontier Foundation.

Internetová komunita může firmy dovést k odpovědnosti za jejich porušování lidských práv a ničení životního prostředí. Nedopusťte, abychom byli umlčeni. Zastavte internetovou cenzuru.

Kumi Naidoo, výkonný ředitel Greenpeace International