Na dnešní den připadá druhé výročí trojnásobné katastrofy z 11. března 2011. V Japonsku vidíme neštěstí, ale také naději.

Zatímco lidé truchlí za své matky, otce, sourozence, prarodiče a děti, kteří zemřeli při zemětřesení a vlně tsunami, mnoho z těch, kteří před touto přírodní katastrofou uprchli, se mohlo zpět do svých domovů vrátit a znovu své životy a komunity vybudovat, jak jen nejlépe mohli.

Avšak pro ty, kteří trpí dopady radioaktivního zamoření z jaderné havárie ve Fukušimě, tato katastrofa pokračuje. Řada oblastí zůstává neobyvatelná, 160 tisíc evakuovaných lidí zůstává v nejistotě, nemohou se vrátit domů, ale zároveň si ani nemohou vybudovat nové životy, protože se jim nedostalo řádného odškodění ani podpory.

Rodiny a komunity se rozpadají, běžně dochází k osobním finančním bankrotům, stejně jako k rozvodům a psychickým zhroucením. Nedávné odhady naznačují, že se ve Fukušimě pravděpodobně zvýší výskyt rakoviny, což velmi tíží mysl lidí a vede k nárůstu počtu sebevražd. Není pravda, že v důsledku jaderné havárie nepřišel nikdo o život.

11. března 2013

Aktivisté Greenpeace se přidali k desítkám tisíc lidí, kteří 10. března 2013 pochodovali k japonskému parlamentu, aby připomněli trojnásobnou katastrofu ve Fukušimě v roce 2011 a požadovali po japonské vládě zákaz nebezpečného jaderného programu. © Noriko Hayashi / Greenpeace

 

Tato přetrvávající tragédie pro oběti jaderné nehody je selháním systému, který by měl ve chvíli, kdy dojde k jaderné havárii, poskytovat spravedlivou kompenzaci, ale který tak nečiní. Stávající systém v podstatě chrání jaderný průmysl, a nikoli lidi.

Skutečnost, že jaderný průmysl je chráněn na úkor lidí, je smutnou a zcela nespravedlivou realitou pro většinu světa.

Výdaje za katastrofu ve Fukušimě se odhadují na 250 miliard dolarů, ale dosavadní náklady již majitele této elektrárny – společnost TEPCO (Tokijská elektrárenská společnost) – natolik zdrtily, že musel být znárodněn. TEPCO je jednou z největších světových energetických společností, přesto musela být chráněná před svou vlastní zodpovědností. A daňoví poplatníci teď musí platit její účty.

Aktivisté Greenpeace před japonským parlamentem v rámci připomentutí druhého výročí začátku jaderné havárie ve FukušiměJeště horší je fakt, že stávající systém nabízí ještě větší ochranu společnostem, jako jsou General Electric, Hitachi či Toshiba. Tyto společnosti postavily elektrárnu ve Fukušimě a při výstavbě reaktoru postupovaly podle vadného plánu. Přesto jim předpisy umožňují odkráčet středem a na pomoc obětem nezaplatit ani cent. A v pomoci neprokazují ani příliš morální odpovědnosti.

Obrovský rozdíl mezi náklady jaderné havárie a tím, co jaderný průmysl uhradí, by rozčílil každého.

Stejně jako další bolestné pravdy o jaderném průmyslu udeřila i tato na domovy mnoha Japonců. A oni povstali v protestu.

Minulý rok jsem psal o naději a nově vznikající „Revoluci hortenzií“. Stovky tisíc protestujících zaplavily ulice Tokia v okolí sídla předsedy vlády a parlamentu. Tyto protesty pokračují a vzrůstá podpora naprostého ukončení využívání jaderné energie v Japonsku.

Lidé jsou rozzlobení. Nejprve kvůli předchozímu rozhodnutí vlády znovu začít využívat jaderné elektrárny poté, co byly všechny odstaveny v důsledku kolapsu ve Fukušimě. A nyní kvůli novým vládním plánům na opětovné spuštění dalších reaktorů a pokračování jejich výstavby.

Toto hnutí již slaví úspěchy, protože v současné době jsou v provozu pouze dva japonské reaktory. Ostatní zůstávají vypnuté a nebude trvat dlouho, než budou i tyto dva osamělé reaktory, které jsou součástí elektrárny Ohi, odstaveny kvůli údržbě a zanechají tak Japonsko znovu bez jaderné energie. Chceme, aby tento katastrofální experiment s jadernou energií skončil. Loni v létě jsme dokázali, že bez ní dovedeme žít, a dokážeme to znovu.

Naděje, která přichází z Fukušimy, spočívá v tom, že lidé i nadále hlasitě a jasně hovoří o této člověkem způsobené katastrofě, a že se vyslovují proti jaderné energii.

V průběhu minulého týdne se k nim znovu přidali lidé z Argentiny, Belgie, Kanady, Chile, Kolumbie, Francie, Německa, Hong Kongu, Jižní Afriky, Jižní Koreje, Švédska, Švýcarska, Rakouska, Dánska, Finska, Indie, Jordánska, Lucemburska, Slovinska, Španělska, Turecka a Spojených států a vyzývají jaderné společnosti, aby přijaly zodpovědnost za škody, které mohou způsobit, a které také působí.

Nejsme schopni zastavit přírodní katastrofy, ale můžeme předcházet těm, za které mohou lidé.

Nemůžeme lidem z Fukušimy vrátit to, oč přišli, ale můžeme společně povstat a ujistit se, že dostanou odškodnění, že na ně vzpomínáme, a že už nikdo nebude muset znovu trpět kvůli jaderné havárii.

Doufáme, že japonská vláda bude naslouchat hlasům svých lidí, přestane mluvit o jaderné energii a začne mnohem výrazněji prosazovat obnovitelné zdroje.

I vy můžete pomocipřidejte svůj podpis a požadujte, aby jaderné společnosti, jako jsou General Electric, Hitachi a Toshiba, přijaly zodpovědnost za jaderné katastrofy