Vydal jsem se s kolegou v neděli ráno podpořit aktivity na Šumavě v  protestu proti nelegálnímu kácení. Naštěstí stromy nepadaly, a tak místo blokády jsme si celou oblast Ptačího potoka prošli i s odborným výkladem.

Bylo to k nezaplacení. Doprovod lesníka a mykoložky zodpověděl mnoho otázek, které jsem měl a já se utvrdil v tom, že naše podpora lidem nasazujícím vlastní kůži  je namístě a budeme v ní jako Greenpeace pokračovat.

Je úplně něco jiného vidět stromy z letadla, kdy vám mohou připadat uschlé, jak to popisují některá média a politici. Ti ho totiž viděli pouze z vrtulníku. Přál bych si, aby se šli podívat přímo do lesa. Heslo „Chceme Šumavu zelenou ne uschlou“, jak hlásá transparent na Obecním úřadu v Modravě, je v tomto ohledu hodně demagogický.

Co jsem vlastně viděl?

Označené stromy ke kácení, které napadené kůrovcem vůbec nebyly, stejně tak nastojato oloupané stromy zdravé.

Tisíce nových malých stromků vyrážejících z podrostu a rostoucí nový les.

A také velikou nevraživost hraničící až s hysterií vůči lidem protestujícím proti kácení, především Hnutí Duha.

Stále přemýšlím, co bude dál? Kdy už konečně někdo ukončí nelegální kácení v oblasti Ptačího potoka? Doufám, že to nedopadne tak, jak si u nás lze představit.
Kvůli nečinnosti se vykácí les, a pak si s politováním někdo konečně uvědomí, že národní park není hospodářský les, a tudíž je potřeba uvažovat jinak než plošně kácet a vytvářet holiny. 

Jako Greenpeace tedy požadujeme, aby začala okamžitě jednání směřující k zastavení nelegálního kácení a ukončení devastace NP Šumava.

V tomto směru podporujeme aktivity, které k takovým řešením povedou.