Případ ilegálně vytěženého dřeva z Konga, které Greenpeace odhalilo na pozemku dýhárny Danzer u Mělníku, zná svého pachatele. Vlastníkem dřeva a subjektem, který tak porušil zákony tím, že uvedl na evropský trh ilegálně vytěžené dřevo, je německá firma Furnierhandel Winsen Gmbh. Potvrdila to i kontrola českých úřadů přímo v dýhárně Danzer, ke které dalo podnět Greenpeace. Kontrola sice proběhla až více než dva a půl měsíce po podání podnětu a předání veškeré dokumentace a důkazů, ale po zkušenosti s hbitostí ministerstva zemědělství (odpovědné/kompetentní autority pro oblast dřeva) je to docela slušný čas.

Protest Greenpeace v Horních Počaplech

Ovšem odhalením vlastníka dřeva celý případ vlastně jen začíná. Koneckonců kdyby ministerstvo chtělo, může vlastníka znát druhý den po našem ohlášení celého případu. Stačilo zavolat do firmy Danzer a zeptat se, kdo že jim tam dřevo ke zpracování dovezl. Danzer totiž od samého počátku deklaroval, že bude s úřady plně spolupracovat.

První závěr kontroly, který jsme od ministerstva obdrželi, hovořil o tom, že firma Danzer je v tom nevinně a vlastníkem je zahraniční firma, a tudíž nelze nic dělat. S tím jsme se samozřejmě nehodlali smířit a obrátili jsme se otevřeným dopisem přímo na ministra, ve kterém jsme kritizovali laxní přístup ministerstva, nedostatečný rozsah kontroly a zároveň jsme požadovali protokol z provedené kontroly.

Ilegálně vytěžené dřevo v Horních PočaplechHlavně jsme ale chtěli, aby bylo ilegální dřevo úřady zabaveno stejně jako v Německu. Překvapivou odpovědí v době vánoční bylo, že kontrola ještě pokračuje, bude uzavřena až v lednu 2014 a vše co podle našich informací nebylo kontrolováno, samozřejmě bude prošetřeno. Budiž, řeč úřednická je řeč specifická a možná jsme si jen nerozuměli. Nicméně o zabavení dřeva ani čárka. Od samého počátku o tom nechtělo ministerstvo slyšet. Důvodů, proč to nejde, dokázali úředníci vyjmenovat skutečně mnoho a změna nenastala ani s postupem německých úřadů, které v obdobném případě dřevo rychle zabavily. Ovšem i zde se blýská na lepší časy.

Během Vánoc proběhlo setkání kompetentních autorit (včetně českého ministerstva zemědělství) pro oblast dřeva s Evropskou komisí, kde naši kolegové z Greenpeace EU unit prezentovali celý případ a všeobecný závěr a doporučení dalšího postupu je, překvapivě, dřevo zabavit v součinnosti s německou kompetentní autoritou. Ta v současnosti provádí kontrolu ve firmě Furnierhandel Winsen Gmbh. Pokud dojde ke stejným závěrům jako u dvou předešlých subjektů, kterým bylo v totožném případě dřevo zabaveno, což nelze než očekávat, pak je otevřená cesta k zabavení dřeva i v Česku a potrestání viníka. To ovšem není a nesmí být konec celé anabáze.

Protest Greenpeace v Horních PočaplechCelý případ a hlavní důvod, proč Greenpeace dřevo sledovalo z Konga a vyvolalo tuto kauzu, byl a je otestovat funkčnost nového nařízení, které má chránit pralesy proti ilegální těžbě. A taky otestovat připravenost členských států a funkčnost implementace evropské legislativy do té národní. A protože české ministerstvo zemědělství zdůvodňuje svou laxnost a svázané ruce špatným prováděcím zákonem pro evropské nařízení, nelze než očekávat, že jedním z prvních úkolů nového ministra zemědělství bude novelizace zákona o dřevu.