Tak je to tady. Trojský kůň míří do Prahy. Dlouho utajovaná pravda vyšla najevo díky Wikileaks - jedněmi opěvovaného, jinými zatracovaného serveru. A všimla si toho česká média.

Článek na České pozici „Česko coby trojský kůň pro geneticky modifikované potraviny“ mě potěšil i rozesmutněl zároveň.

Potěšil, protože se někdo trefil do černého a trefně popsal utajovanou americkou misi, jak ve středoevropském prostoru najít skulinu a plíživě, krok po kroku, přesvědčit hloupé Evropany, tak vehementně odmítající geneticky modifikované (GM) potraviny, aby jim přišli na chuť.

Co dělat, když masivní PR strategie pokulhává a hrozby žalob u Světové obchodní organizace (WTO) nepadají na úrodnou půdu. Namísto toho, aby je vítaly, si některé členské státy klidně pěstování nebo dovoz GM plodin zakáží. Poučme se v dějinách, řekli si asi Američané.

Rozesmutněl proto, že je plný hořké pravdy. Zmíněné depeše pocházející z let 2005 – 2010 si pohrávají s myšlenkou vytvořit v České republice centrum aktivní podpory biotechnologiím (rozuměj GMO) pro střední Evropu a Pobaltí. Nicméně tato myšlenka pochází již z konce devadesátých let.

V té době se Greenpeace dostal do rukou utajovaný dokument. Lidé z mediální agentury Bursten-Marsteller radí americké firmě, jak proniknout do Evropy s GM, výrobky. Doporučují se stáhnout z mediálního prostoru a veřejných diskuzí o GMO, najít pár „nezávislých“ vědců v každé zemi a propagovat GMO jejich ústy. Chytrá strategie, zvláště pro českou kotlinu, kde se vědcům naslouchá poměrně nekriticky.

O tom, že si Američané skutečně vybrali Česko jako vstupní bránu pro GMO do Evropy, svědčí i někdejší snaha u nás pokusně pěstovat GM pšenici. Měli jsme být po Kanadě teprve druhý „vhodný“ stát na světě pro kultivaci pozměněné pšenice.

Až do roku 2008 se zdálo, že strategie funguje. Plochy oseté GM kukuřicí v Česku rostly. Ale ve dvou následujících letech jsme zaznamenali poměrně výrazný pokles. Minulý rok sice výměra GM kukuřice opět vzrostla, ale nedosáhla ani úrovně roku 2009. Snad nepůjde o nový trend.

Buďme ostražití a dejme si na trójského koně pozor. Je to na nás, na spotřebitelích, abychom GM potraviny do nákupních košíků rozhodně nevpustili. Tam patří spíše produkty ekologického zemědělství. A to, jak je známo, GMO rozhodně odmítá.