V návaznosti na mezinárodní uklízecí akci Clean Up the World!, která se pořádá každý rok v dubnu na Den Země, se pražská Lokální skupina dobrovolníků Greenpeace rozhodla uspořádat stejnou akci podruhé. Tentokrát to bylo při příležitosti blížícího se letního slunovratu v neděli 23.6.2013.

Volba padla na několik černých skládek a úložišť odpadků na pomezí pražských městských částí Řepy a Zličín. Akce se mohli zúčastnit i místní a nakonec se k nám připojili skvělí manželé Barbora a Štěpán Klasovi ze Zličína, kterým tímto ještě jednou děkujeme za pomoc a odvahu.

Uklízeli jsme svět na Zličíně

Celá akce nám v devíti lidech s jednou dodávkou zabrala asi 4 hodiny nedělního odpoledne. Veškerý recyklovatelný odpad jsme vyhodili do správných kontejnerů a nerecyklovatelný zbytek jsme odložili do velkoobjemového kontejneru, který nám velkoryse nechala přistavět městská část Zličín, které tímto také děkujeme.

Uklízeli jsme svět na Zličíně

Samotné nás překvapilo, co všechno jsou lidé schopní do přírody vyhodit – vedle již „tradičních“ plastových lahví a papírů to byl stavební beton, suť i s obklady, staré pneumatiky a dokonce i rozebraná pračka a bojler.

Ovšem i ti, kteří odpad vyhazují do popelnic a ne do přírody, by nad sebou měli zapřemýšlet. I když dnes mnoho lidí třídí plasty a papír, zhruba polovinu běžného obsahu popelnice stále tvoří bioodpad. A jsou to především bioodpady, které vadí na skládkách, protože jejich rozkladem vzniká skleníkový plyn metan. Proto mají členské země EU nařízeno objem bioodpadů ukládaných na skládky postupně snižovat. Ovšem místo toho, abychom bioodpad začali třídit a kompostovat, či ho využívat v bioplynových stanicích, v Čechách se zvažuje stavba nových spaloven. Bioodpady tvoří z padesáti až osmdesáti procent voda. Je logické platit za spalování něčeho, co má nadpoloviční množství vody?

Odpady v zemích třetího světaS ještě závažnějšími problémy se však potýkají země třetího světa. Africké státy jsou zahlceny tunami toxického odpadu z vyspělejších států, a doplácejí tak na nezodpovědnost výrobců elektrotechniky, kteří se mají o recyklaci svých produktů postarat. Ti nejchudší lidé, většinou děti, musí rozebírat a likvidovat televize, mobily, herní konzole a další elektroniku, která je dovážená v obrovském množství. Bez ochranných pomůcek jsou plně vystaveni vysoce toxickým látkám, které obsahují rtuť poškozující mozek, olovo poškozující reprodukční systém a kadmium, které má škodlivý vliv na ledviny.

Je nezbytné, aby výrobci elektrospotřebičů přijali odpovědnost za bezpečnou recyklaci svých výrobků a znemožnili jejich ilegální vývoz do míst, kde jejich likvidace ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Navzdory množícím se důkazům o ničivých dopadech toxického odpadu není odstranění nebezpečných látek z výrobků a odpovědnost za jejich recyklaci pro řadu výrobců prioritou.

Každá velká změna začíná od malých krůčků, které můžeme udělat každý z nás. A nezáleží na tom, jestli to bude krok směrem k úklidu našeho okolí, třídění odpadů či snaze pomoci ve větším měřítku. Věřím, že až se příště rozhodneme opět uklidit kus naší krásné země, bude nás zase víc.

Za dobrovolníky Greenpeace CZ
Sandra Kocmanová

Uklízeli jsme svět na Zličíně