Když jsme zahajovali evropskou plavbu na podporu šetrného rybolovu, měli jsme veliká očekávání. Zároveň jsme ale věděli, že bude celkem obtížné mluvit o rybolovu, protože pro obyčejné lidi je asi dost těžké si představit, co se na širém moři vlastně odehrává – vše je totiž schované hluboko pod vlnami. I když spousta lidí jí ryby a chodí na pláž, většinou nevědí, co se v oceánech odehrává a jaké škody každý den utrpí. Jeden příklad za všechny: nehorázné plýtvání, když se vyhazují nechtěné ryby zpět přes palubu – říká se tomu výmět. Nejlepší způsob, jak popsat a porozumět nesmyslnosti této praktiky, je jednoduchá analogie ze souše. Představte si, že vlastník stáda krav se rozhodne prodat pouze jedinou z nich a ostatní zabije. Takové jednání by nejspíš většině lidí připadalo šílené. Vyhazování nechtěných ryb, k němuž dochází v obrovském množství, je více méně to samé. Jen velmi málo lidí ví, nebo si vůbec dokáže představit, že právě tohle se děje na moři každý den.  Ryby se uloví a poté, mrtvé či umírající, se vyhodí zpět do oceánu.

Vítězná plavba za šetrný rybolov

Od poloviny března se Greenpeace plaví kolem Evropy na lodi Arctic Sunrise, aby vyslalo jasnou zprávu odpovědným ministrům: „Budoucnost je v udržitelném rybolovu!“ Předali jsme tento vzkaz devíti velmi odlišným zemím a kulturám – od Černého moře po modré Středozemí až k vlnám Atlantiku. Udělali jsme téměř 20 zastávek v přístavech po celé Evropě a uspořádali setkání s politiky, kde měli drobní rybáři příležitost hovořit s těmi, kdo rozhodují o budoucnosti evropského rybolovu. Také jsme se účastnili seminářů a diskutovali o tom, co je v sázce, a jak právě rybáři mohou spolupracovat, být na tiskových konferencích, aby zazněl i jejich hlas, a zapojit se do veřejných akcí pro obyvatele přístavů a jejich okolí. 

Kamkoliv jsme připluli, vyjadřovala spousta lidí rybářům používajícím šetrné rybolovné metody svou podporu. Od zahájení plavby se k naší flotile připojilo 120 000 lidí, kteří vyslali jasný vzkaz politikům, že mají podporovat trvale udržitelný rybolov. Šlo o symbolickou aktivitu, kdy mohli návštěvníci Arctic Sunrise složit papírovou loďku a zároveň bylo možné vyjádřit svou podporu udržitelnému rybolovu na webových stránkách myboat.gp.

Vítězná plavba za šetrný rybolov

A víte, co se stalo? Drobní rybáři vyhráli. Během naší plavby francouzskými vodami bylo dohodnuto základní znění reformy Společné rybářské politiky EU a její výsledek představuje do velké míry dobrou zprávu pro oceány, populace ryb a trvale udržitelný rybolov. Poprvé se stalo, že Evropská unie pochopila hodnotu šetrného rybolovu a odsouhlasila použití sociálních a environmentálních kritérií pro stanovení rybolovných kvót. Díky vám všem, kdo jste tomu napomohli a drobné rybáře podpořili.

Než si však budeme moci sednout na pohovku a odpočívat, máme před sebou ještě hodně práce. Nyní je nutné pozorně sledovat každý krok evropských ministrů pro rybolov a ujistit se, že realizují, co v reformě Společné rybářské politiky schválili. Je na čase, aby ministři ukázali, jak moc jsou ochotni chránit naše oceány a lidi, kteří jsou na nich závislí. Jeden z důležitých kroků, o kterém teď musí politici rozhodnout, je omezení nadměrné evropské rybářské flotily, která je v současné době dvakrát až třikrát větší, než je udržitelné. Budeme je sledovat. Doufáme, že i s vaší pomocí.

Celia Ojeda je koordinátorka oceánské kampaně v Greenpeace Španělsko