Výstava - klima

Kvůli zhoršení životního prostředí a s ním souvisejícími sociálními a ekonomickými dopady se z milionů lidí stávají "klimatičtí uprchlíci".

Nejhorší dopady klimatických změn ovlivňují ty nejchudší a nejvíce zranitelné lidi na světě – ty, kteří za změnu klimatu ve skutečnosti vůbec nemůžou.

Právě tohle stanovisko zastává organizace CARE, jedna z největších humanitárních organizací na světě, která ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem připravila v Praze výstavu fotografií.

Každá fotografie představuje rozdílný pohled na to, jak klimatické změny ovlivňují každodenní život lidí, kteří se nám mohou zdát poněkud vzdálení.

Snímek desetileté Sharikon z Bangladéše bude jistě mezi prvními, které vás zaujmou. Stojí na zabláceném kopci, kde dřív stál její dům, a jediné, co jí zůstalo, jsou šaty, které má na sobě a holý život. Sharikon a její rodina ztratili všechno při povodních, které jsou v mnoha částech jižní Asie stále častější. Sezónní deště ničí sklizeň, což pozastavuje život místních obyvatel a ohrožuje jejich živobytí, zatímco proměňuje jejich realitu v chaos. Když se podíváte na tuto fotografii, která zachycuje skutečný rozsah přírodní katastrofy, vyvolá to u vás jistě obavy.

Na výstavě najdete výběr dalších působivých snímků s vlastním osobním příběhem ze zemí celého světa, jako je například Čad nebo Nepál. Všechny fotografie sdílí to samé poselství: nejenom, že klimatické změny nerespektují hranice států, ale neohlíží se na věk, rasu, národnostní příslušnost či pohlaví, a dopadají hlavně na ty, kteří klimatické změny vůbec nezpůsobili.

Snímek ženy s dítětem, které sedí na zabláceném dřevěném můstku (nahoře) vás zajisté také uchvátí. Ženy hrají v rozvojových zemích zásadní roli v obstarávání jídla, především jeho pěstování. Přestože zastávají takovouto zásadní pozici ve společnosti, jsou to ve skutečnosti právě ženy a děti, které nejvíce trpí kvůli klimatickým změnám a také nesou to nejtěžší břemeno.

Tou nejradostnější fotografií je zajisté ta Sayeda Hekmata z odlehlé horské provincie Afgani Charkent v Afghánistánu. Připomíná nám, že boj o kontrolu přírodních zdrojů může v mnoha případech vytvořit válečné napětí a konflikt, hlavně v zemích bohatých na zdroje. Obnovitelné zdroje poskytují ekologicky příznivý způsob výroby energie a zároveň vedle snížení množství skleníkových plynů výrazně redukují závislost na fosilních palivech.

Právě díky iniciativě CARE, která se zaměřuje na posílení místní společnosti a správě přírodních zdrojů, může Sayed nyní používat solární energii, která vytváří elektřinu pro celou jeho vesnici. Tyto typy projektů posilují základy nestabilních komunit a těm, kteří to potřebují, umožňují upotřebení přírodních zdrojů energie a docílení vlastní soběstačnosti.

Drastické následky klimatických změn znamenají jednu z největších hrozeb, kterým lidstvo čelí. Během příštích desetiletí povede zhoršení životního prostředí ke ztrátě živobytí milionů lidí. Ztratí také své domovy a mnoho z nich se bude muset přestěhovat. Přestože klimatické změny jsou problémem globálním, ve skutečnosti na ně nejvíc doplácí ti, kteři jsou za vypouštění skleníkových plynů nejméně zodpovědní.

Jakožto jedna z největších humanitárních organizací na světě, pracuje CARE neúnavně na řešení problémů způsobených zvyšující se četností záplav, suchem a dalšími přírodními katastrofami. Také se zapojuje v rozvojových zemích, kde chybí energeticky efektivní a klimaticky nenáročné systémy.

Výstava organizace CARE představuje lidi z celého světa, poukazuje na nelidský obraz klimatických změn a zrcadlí v něm lidské osudy. Přestože má každá fotografie vlastní příběh, celkově si výstava dává za cíl znázornit lidskou tvář změn klimatu, v níž se zrcadlí lidská síla, vytrvalost a odhodlanost i v těch nejhorších podmínkách.

Když jsem se naposledy procházela výstavní halou, nemohla jsem si nevzpomenout na to, co Kumi Naidoo napsal ve svém otevřeném dopisu k setkání vlád v Durbanu v prosinci minulého roku. Obzvlášť jedno jeho prohlášení se mi honilo hlavou: klimatická spravedlnost není abstraktní snahou. Je to morální povinnost, kterou očekáváme, že splníte.

Doufejme, že naši čelní představitelé to ponesou v paměti, když si budou za 3 měsíce balit do Ria sandály a krém na opalování.

Výstava od CARE je k vidění v Rakouském kulturním fóru do 11. 5. 10–13 h; 14–16 h kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF.