Již více než dva roky sledujeme, jak provozovatel jaderné elektrárny ve Fukušimě TEPCO selhává ve své snaze získat kontrolu nad katastrofou. Zároveň odmítá přiznat skutečnou situaci v poničené elektrárně a snaží se utajit problémy, jako jsou úniky kontaminované vody.

Podle oficiální zprávy japonské vlády hrály špatné vedení a ignorování skutečnosti klíčovou roli jak v příčině havárie – druhé nejhorší jaderné havárie v historii – tak v narůstání problematičnosti katastrofy.

Banner NE jaderné energii

Ovšem japonská vláda se rozhodla za pomoci obrovské finanční podpory ponechat TEPCO u kormidla. Předala tak starost o likvidaci havárie právě těm, kteří ji způsobili. Japonská vláda tak učinila navzdory zdravému rozumu a snadno tak získala obětního beránka, kterého by mohla obviňovat, kdyby se něco pokazilo.

Před pouhými pár měsíci „stvoření podobné kryse“ vyřadilo z provozu chladicí systém fukušimské elektrárny, a způsobilo tak rychlý nárůst teploty. A v několika posledních týdnech svět sleduje, jak se situace ve Fukušimě opět zhoršuje – tentokrát kvůli únikům kontaminované vody.

TEPCO konečně skončilo se zapíráním a přiznalo, že spodní vody dále unikají do Pacifiku. Japonské regulační orgány vyhodnotily tuto situaci jako nouzovou a vláda se konečně rozhodla zakročit a převzít velení.

Ačkoli by to nemělo být žádným překvapením. Stejně jako experti varovali TEPCO ještě před havárií, že je elektrárna zranitelná, stejně tak se někteří experti již před dlouhou dobou ozývali s obavami, že kontaminovaná voda pravděpodobně unikne do oceánu. TEPCO však ve své snaze uchovat si tvář tyto úniky skrývala.

Odborníci odhadují, že z reaktorů uniká zhruba 10 000 galonů (skoro 40 000 litrů) radioaktivní vody každý měsíc a v současné chvíli je v elektrárně uskladněno více než 200 000 tun kontaminované vody.

Aktivisté Greenpeace protestují proti TEPCO

TEPCO zničilo celý okolní les, aby získalo místo pro další nádrže, ve kterých je potenciálně možné uskladnit až 700 000 tun vody. Stále však neexistuje žádný plán, co dál, až budou i tyto nádrže zaplněny. Jediný nápad, který TEPCO má, je vypouštět vodu do oceánu, jakmile bude úroveň radiace snížena. Konkrétní technologie, která by to dokázala, však dosud nebyla vynalezena.

Jak vláda, tak jaderný regulační orgán NRA konečně prohlásily, že převezmou kontrolu nad situací, protože TEPCO je očividně neschopné tuto situaci zvládnout.

Ironické je, že právě tento regulační orgán, který místo toho, aby dozíral na nejhorší jadernou havárii za posledních 20 let, se soustředil na znovu spuštění japonských reaktorů, byl po havárii rozpuštěn. Také se jedná o vládu, jejíž předseda cestuje po světě v roli „jaderného podomního prodejce“, zatímco lidé v Japonsku trpí následky fukušimské havárie.

Nastal čas, aby vláda a regulační orgány skutečně začaly jednat a převzaly zodpovědnost za to, co se stalo ve Fukušimě. Greenpeace vyzývá vládu a NRA, aby se okamžitě zaměřily na fukušimskou elektrárnu a dostaly havárii konečně pod kontrolu.

Je načase, aby bylo vzato v potaz dobro japonského lidu a jeho přání odklonit se od jaderné energie. Již dva a půl roku se v Japonsku dává přednost přáním jaderného průmyslu. A to je třeba změnit.