Pan doktor Ladislav Metelka, český zástupce v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC), mne a mé kolegy z Greenpeace označil jako klimatické alarmisty (Česká debata kolem klimatu, LN 7. 10.). Nemá smysl zapírat: opravdu jsem alarmista.

Snažím se přimět politiky i firmy, aby se probrali a začali bez zbytečných odkladů snižovat emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Nechci, aby se už moje děti dožily zvýšení průměrné globální teploty o 2,6 až 4,8 stupně.

Právě to je totiž podle čerstvě zveřejněné zprávy IPCC čeká, pokud budou emise skleníkových plynů bez omezení růst. Těm, kterým snad pět stupňů připadá málo, si dovoluji připomenout, že jde o teplotu, která nás dělí od poslední doby ledové – jen tedy opačným směrem.

IPCC

Upřímně řečeno, být alarmistou není tak revoluční, jak by bylo možné na základě komentáře pana Metelky usoudit. Pokud tedy nepovažujete za revolucionáře Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní energetickou agenturu, velké globální pojišťovny, ale především řadu Metelkových renomovaných kolegů klimatologů z IPCC, významných světových univerzit či NASA. Ti všichni jsou shodně s Greenpeace přesvědčeni, že lidstvo by mělo s pumpováním miliard tun uhlíku do atmosféry urychleně přestat.

Pana Metelku pohoršilo, že jsme vydali prohlášení, v němž žádáme vlády o rychlou reakci na zmíněnou zprávu IPCC. Naši výzvu označil za "splašenou" s tím, že by mohla vést zase jen ke splašeným politickým reakcím. S vědomím toho, že globální vyjednávání o snižování emisích skleníkových plynů jsou už mnoho let ve slepé uličce a vlády se nedokáží dohodnout ani na mírném snížení globálních emisí, zní tahle obava až komicky.

Pan Metelka si zakládá na pozitivistickém, nenormativním přístupu ke klimatologii. Zastává zcela legitimní názor, že klimatologové mají říct, co se děje a co by se za jakých vstupních podmínek mohlo stát, ale neměli by radit, co dělat. Nelze si nevšimnout, že příliš neobdivuje kolegy vědce, kteří něco podobného dělají – o laicích, jako jsem já, nemluvě.

Být házen do jednoho pytle se šplhači po komínech a ropných plošinách může být zejména v ČR pro vědce skutečně nepříjemné. Přitom nevyhnutelně aspoň občas musí takové generalizaci čelit už proto, že se naše a jeho názory (alespoň v oblasti fyzikálních základů a příčin klimatické změny) v zásadě shodují. Takže vlastně chápu, že cítí potřebu se proti nám vymezit. Samozřejmě mě to mrzí, ale co naplat. Alarmistou holt nemůže být každý.

Tento text byl  publikován 8.10.2013 v Lidových novinách