Před více než rokem se celý svět v Paříži dohodl, že pokud chceme lidstvo uchránit před devastujícími a nevratnými dopady změn klimatu, je třeba udržet oteplení planety pod 2 °C, ideálně dokonce pod 1,5 °C. V praxi to především znamená změnit způsob, jakým vyrábíme energii a postupně přestat pálit fosilní zdroje energie - uhlí a ropu.

Evropská komise představila v rámci tzv. zimního balíčku zásadní návrhy na proměnu evropské energetiky pod slibným názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Název je jedna věc a realita druhá. Celý balíček ukrývá několik zásadních „ale“. Přesto je spíše lepší než horší. Je reálná šance ho ještě vylepšit, ale bohužel i zhoršit.

:. Obnovitelné zdroje, nebo uhlí? Tuhle bitvu může vyhrát jen jeden!

Jen pro představu – samotné legislativní návrhy balíčku mají přes tisíc stránek, k tomu přidejte rozhodnutí, zprávy a sdělení Komise, posouzení dopadu, přílohy a pokyny. Spíše jde tedy o balík než balíček. Bavíme se ale o návrhu, který budou muset schvalovat členské státy a Evropský parlament společně s Komisí. Už teď je patrné že uhelná a ropná lobby, i ústy států, ve kterých má velký vliv, bude kopat ze všech sil.  A o co jim jde nejvíce?  

Energetická účinnost

Úspory energie a zvýšení energetické účinnosti je středobodem navrhovaných opatření. Stávající cíl na zvýšení energetické účinnosti o 27 % je v balíčku zvýšen na pouhých 30 %, navzdory neustále zdůrazňovanému principu „účinnost především“. Asi nepřekvapí, že třeba ČEZ ostře kritizuje navýšení plánů energetické účinnosti o pouhé 3 procentní body. Přitom jde především o budovy, ty spotřebují 40 % energie a 75 % z nich je energeticky velmi neefektivních. Naštěstí jsou i firmy, které ambicióznější – 40% navýšení závazku podporují, respektive po něm volají, například Siemens nebo Philips Lighting. A Evropský parlament také volá po 40% závazném cíli, který by dle jeho analýz ušetřil ročně za účty za elektřinu 239 miliard euro.

Čistá energie ztrácí prioritní přístup do sítě   

Nyní mají obnovitelné zdroje přednost v přístupu do sítě před těmi tradičními, jako je uhlí, jádro nebo plyn. Balíček navrhuje toto změnit, s výjimkou zdrojů do 500kW, resp. 250kW od roku 2026. To vše za cenu zvýšení emisí až o 10 %. Mnozí si tento krok vykládají jako ústupek uhelnému průmyslu a státům s ním propojeným.

:. Elektřina z uhlí zoufale bojuje o přístup do sítě i o kapacitní platby.

Opatření je prezentováno jako narovnání stávajícího pokřivení trhu ve prospěch OZE s cílem zamezit provozovatelům výroben elektřiny, aby prodávali elektřinu v době jejího nadbytku, kdy jsou ceny negativní. Výsledek však může mít zásadní dopad na nové investice do obnovitelných zdrojů a zároveň může vést k tomu, že právě flexibilní OZE budou jako první odpojovány v době nadbytku elektřiny a emise tak jen porostou. Udržet oteplení pod 1,5 °C a naplnit závazky Pařížské dohody tak bude nesplnitelné.

Kapacitní platby – záchranné lano pro staré uhelné elektrárny

Kapacitní platby dotují energetické společnosti, aby zachovaly uhelné, jaderné či plynové zdroje jako zálohu pro dny, kdy OZE neprodukují dostatek elektřiny. Ve skutečnosti má ovšem EU nadbytek kapacity - příliš mnoho starých špinavých energetických zdrojů je stále v provozu. Kapacitní platby navržené v balíčku tak mohou udržovat a dotovat z kapes daňových poplatníků uhelné zdroje i přes omezení, která v návrhu jsou. Do roku 2026 by na kapacitní platby mělo nárok 95 % uhelných elektráren. Jejich vlastníci a státy, jejichž energetika je na uhlí založena (hlavně Polsko) nyní masivně lobují za zmírnění již tak mírných pravidel kapacitních plateb.

Obnovitelné zdroje energie

Pokud se spojí kapacitní platby a zruší prioritní přístup OZE do sítě, tak se jen těžko naplní proklamace prezidenta Evropské komise Junkera, že Evropa bude světovou jedničkou v obnovitelných zdrojích energie. Již nyní jsou USA i Čína krok před Evropou, pokud se podíváme na investice do OZE. Ale nepříliš ambiciózní cíl EU mít v roce 2030 27 % spotřeby energie z OZE se navíc ještě zmírní, pokud bude cíl společný a ne závazný pro jednotlivé členské státy.

:. Díky čisté energii může Domingo Jimenéz odsolovat mořskou vodu a zalévat s ní citrony na své biofarmě. To uhelné elektrárny neumějí.

Slunce na konci tunelu    

Zatímco výše byly uvedeny ty problematické části balíčku, přeci je je tu jedna revoluční věc, která může případný skepticismus nahradit optimismem. Balíček totiž poprvé explicitně mluví o samovýrobě elektřiny, energetických družstvech a jejich přístupu do sítě. Evropská unie konečně plně uznává potenciál svých občanů, kteří vyrábějí a obchodují s vlastní energií. Samovýroba, obchodování a skladování elektřiny musí stát v centru energetické revoluce Evropy.

POSTAVTE SE ZA SVÁ PRÁVA, PODPOŘTE OBČANSKOU ENERGETIKU!

Právo vyrábět, spotřebovávat a za férové ceny prodávat do sítě elektřinu musí být zakotveno v legislativě EU i řádně implementováno členskými státy. Pro takové výrobce musí být garantován prioritní přístup do sítě. Podle studie CE Delft může do roku 2050 187 milionů evropských domácností přispívat k výrobě elektřiny z OZE. Státy jim nesmí házet klacky pod nohy a svazovat je pravidly, které jsou šité na míru energetickému systému minulého století.