Taky rádi hledáte kešky? My ano, a tak jsme během plavby naší DETOX tour chtěli ukázat lidem lokality na Labi, které jsou nejvíce ovlivněny chemickým průmyslem. Proto jsme umístili na třech místech podél řeky skrýše pro hru Geocaching – kešky „Labská mementa“.

Pardubická keš je věnována dopadu, jaký má na řeku chemička Synthesie. Krabička se nachází na místě, kde se červený potok stéká se žlutým. Následně pokračuje do Labe, kde vytváří dlouhou barevnou stopu, než se smísí s tokem. U neratovické Spolany se k nim přidá voda vytékající z odkaliště areálu chemičky, který zůstává stále jedním z nejzamořenějších míst v České republice. Zde je ukryta druhá schránka s pokladem.

Ústí nad Labem se nachází další poznamenané místo – údajně stará nepoužívaná výpusť Spolchemie do řeky Bíliny. Ještě před devíti lety odtud vytékal chemický koktejl. Letos při naší plavbě jsme zde odhalili obrovskou koncentraci hexachlorbenzenu a DDT v říčním sedimentu. Na tomto místě je poslední (po proudu), nebo chcete-li první (proti proudu) tradiční keš.

Pokud najdete všechny tyto skrýše a opíšete si kód z víčka, můžete se vydat na místo, kde si odpočinete od těchto starých ekologických zátěží. Mystery keš je schována tam, kde ještě Labe nestihl žádný podnik ani jiný zdroj znečištění kontaminovat – u pramene v první zóně Krkonošského národního parku.

Pokud se budete chtít po stopách labských mement vydat a nemáte ještě žádné zkušenosti s geocachingem, měli byste se nejprve zaregistrovat na www.geocaching.com a přečíst si na internetu, co tato hra obnáší.

Hodně štěstí při hledání!