img

Uhlíkové úložiště, nebo uhlíková bomba?

Boreální lesy rostou na naší planetě již tisíce let. Ve své půdě a stromech zadržují víc uhlíku, než všechny tropické pralesy dohromady. Proto jejich zachování hraje naprosto stěžejní roli pro zachování klimatické rovnováhy.

Jejich pokračující kácení by mohlo proměnit úložiště uhlíku v uhlíkovou bombu.

V roce 2010 se světové vlády domluvily na okamžitých krocích, které povedou k ochraně zbývajících světových lesů. I přes tyto sliby vlády Kanady, Ruska, Finska a Švédska nadále povolují soukromým firmám, aby ničily velké části boreálních lesů.

Obracíme se na tyto vlády s výzvou, aby dodržely svůj slib a začaly boreální lesy chránit.

img

Boreální lesy, v Rusku známé pod názvem tajga, jsou unikátním ekosystémem. Jedná se o široký pás vegetace okolo severního pólu. Rozkládá se na třech kontinentech - Asii, Evropě a severní Americe a vytváří jakousi zelenou korunu severní polokoule, obepínající Rusko, Aljašku, Kanadu a Skandinávii. Zároveň je nesmírně důležitý pro domorodé komunity žijící v symbióze s těmito lesy po dlouhé věky.

Boreální lesy hrají zásadní roli při regulaci množství oxidu uhličitého v atmosféře. Jedná se o vůbec největší pozemní úložiště uhlíku na planetě. Jejich pokračující kácení by mohlo zmáčknout pomyslnou spoušť, odpálit “uhlíkovou” bombu a uvolnit ohromné množství uhlíku uložené ve stromech, permafrostu a půdě. To nesmíme dopustit.

Pokud se nám boreální lesy nepovede ochránit, prohrajeme bitvu s klimatickou změnou. To, co se nyní děje těmto úžasným lesům, se týká nás všech.

Vyšlete vzkaz vládám Kanady, Švédska, Finska a Ruska, požadující ochranu boreálních lesů.