Naši dobrovolníci

Stránka - 15 září, 2009
Dobrovolníci Greenpeace jsou lidé různého věku. Někteří chodí ještě na základní školu, někteří mají už rodinu a pracují. Mají odlišné zájmy a jsou z různých částí republiky. Spojuje je ale společný zájem a snaha zlepšit stav životního prostředí a ukázat lidem, že je nutné chovat se k přírodě šetrně.

Zde se můžete s některými z nich seznámit a přečíst si, kdo jsou a proč se stali dobrovolníky Greenpeace.