Greenpeace slaví 40. narozeniny!

Inspirujme se první plavbou Greenpeace a požadujme společně lepší budoucnost pro naši planetu.

Novinka - 15 září, 2011
Historie Greenpeace začala přesně před čtyřiceti lety, kdy dvanáctičlenná skupina lidí odhodlaných změnit svět a ukončit testování jaderných zbraní vyrazila na lodi z Vancouveru směrem k souostroví Aleuty u západního pobřeží Aljašky. Na tomto území, kde Američané prováděli atmosférické jaderné testy, žila v té době řada ohrožených druhů a navíc se jednalo o tektonicky nestabilní oblast. Během první plavby aktivisté svého cíle nedosáhli a test proběhl, jejich nenásilná přímá akce ale přitáhla pozornost celého světa a způsobila ukončení dalších testů.

Během následujících let vyrostlo hnutí Greenpeace v největší světovou nezávislou ekologickou organizaci.

Podívejte se na naše největší úspěchy.

Greenpeace má v současné době pobočky ve více než čtyřiceti zemích světa na všech kontinentech. Do našich akcí se zapojuje více než 11 miliónů aktivistů a naši práci podporují téměř 3 milióny dárců. Naše lodě nám umožňují chránit některé z nejvíce ohrožených území, jako jsou mořské oblasti, Amazonie či Arktida.

Propojujeme různé kultury i vrstvy společnosti. Spolupracujeme s lidmi napříč profesemi, věkovými i sociálními skupinami, aby naše kampaně byly postaveny na vědeckých základech, mluvily k lidem srozumitelným jazykem, aby naše akce byly odvážné a účinné.

Po čtyřech desetiletích, během nichž jsme dosáhli řady významných vítězství, stojíme před dalšími vážnými hrozbami – ekonomickou a ekologickou krizí, k níž se přidává i eroze demokratických institucí. A stojíme před největší současnou výzvou, kterou představují probíhající změny klimatu.

Již není čas dohadovat se s politiky a dále promeškávat příležitosti, které nám mohou pomoci odvrátit nejhorší dopady klimatických změn. Potřebujeme světové lídry s vizí a jasnými plány, jak se se změnami klimatu vypořádat a ochránit ty, kteří jsou jimi nejvíce ohroženi. Potřebujeme aktivní občany, kteří přimějí politiky a šéfy nadnárodních korporací, aby za současný vývoj přijali odpovědnost.  Nadnárodní korporace a mezinárodní instituce budou konat pouze tehdy, bude-li na ně vyvíjen dostatečný tlak na všech úrovních.

Zakladatelé Greenpeace prokázali, že malá skupina odhodlaných lidí může prostřednictvím nenásilných protestů, přinášejících svědectví o ekologických problémech, měnit svět. Tato naše první akce může sloužit jako inspirace: ukazuje, čeho je možné dosáhnout odvážnou akcí sebevědomých občanů, kteří se nesklánějí před mocí a kterým není jedno, v jakém světě žijí.

A v jakém světě budou žít příští generace.

Rex Weyler - bývalý ředitel Greenpeace, fotograf, spoluzakladatel Greenpeace International
Kumi Naidoo - výkonný ředitel Greenpeace International

Témata