Boj o Šumavu pokračuje

Novinka - 12 ledna, 2012
Jednání o novém zákoně o Šumavě končí, boj o budoucnost Šumavy pokračuje. Tak se dá shrnout situace poté, co ministr Tomáš Chalupa oznámil, že všichni zainteresovaní dospěli k přijatelnému kompromisu. Ministr totiž zřejmě pominul výhrady odborníků a ekologických nevládních organizací, které sdílí i Greenpeace.

Šumava

Podle Greenpeace nahrává výsledný „kompromis“ zájmům těžařských firem a skupin, které chtějí podobu Šumavy nevratně proměnit rozsáhlou stavební činností. Zájmy ochrany přírody nejsou v kompromisní variantě prioritou. Navrhovaná rozloha prvních bezzásahových zón nesplňuje očekávání odborníků a Mezinárodního svazu ochrany přírody, navíc zákon počítá například s vybudováním lanovky v jedné z nejcennějších oblastí parku.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se současným ředitelem parku Janem Stráským i s politikou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy navíc Greenpeace nemá jediný důvod věřit, že na lanovku nebude navazovat budování sjezdovek nebo, že bezzásahové zóny se budou opravdu rozšiřovat a jejich „bezzásahovost“ budou všichni opravdu respektovat.

Velice vážné je také upozornění členů Stínové vědecké rady národního parku, že v návrhu zákona chybí jasné vyjádření, že na území národního parku má ochrana přírody a krajiny přednost před ostatními činnostmi a záměry.

Petr Machálek, ředitel Hnutí Duha, které se Šumavou dlouhodobě zabývá, shrnul situaci razantně: „Výsledek není dohoda, nýbrž ultimátum ze strany ministerstva.“

Greenpeace nepovažuje současný „kompromis“ za dostatečnou garanci toho, že prioritou pro budoucnost Národního parku Šumava budou ochrana přírody a krajiny a udržitelná turistika.