Dostanou ČEZké uhlí z Bíliny přednostně teplárny?

MŽP opatrně podpořilo návrh Greenpeace, teplárny mlčí

Novinka - 11 srpna, 2010
11.8.2010 – Ministerstvo životního prostředí včera zveřejnilo závěrečné stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) pro pokračování těžby ve velkolomu Bílina na Mostecku v letech 2010 – 2030. Ministerstvo pokračování těžby, která je plánována v rámci platných územních ekologických limitů, podmínilo 76 podmínkami. Opatrně přitom podpořilo návrh Greenpeace, aby kvalitní uhlí z Bíliny bylo přednostně poskytováno teplárnám. Ty totiž, na rozdíl od elektráren ČEZu, nemohou spalovat méně kvalitní uhlí z ostatních severočeských dolů. Předností využití kvalitního uhlí teplárnami navrhovala i změna státní energetické koncepce připravená předchozím ministrem průmyslu Tošovským.

Jan Rovenský, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace prezentuje před ministerstvem průmyslu a obchodu data z koncepce Čisté teplo.

„Na to, že ve vedení MŽP nyní sedí možná víc bývalých zaměstnanců ČEZu než na MPO, je to nečekaně dobrý výsledek. Námi precizně navrženou konkrétní podmínku sice přeformulovali a zmírnili, ale i tak nám to velmi pomůže v navazujícím řízení před báňským úřadem, který bude pokračování hornické činnost povolovat. Přednostní poskytování uhlí z Bíliny pro teplárny budeme samozřejmě prosazovat dál,“ konstatoval dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Pokud by polostátní ČEZ přesměroval veškerou svoji těžbu z Bíliny do tepláren, poskytl by jim tak dalších 20 let na postupný přechod na čistší paliva. Těch je přitom podle studie Čisté teplo, kterou loni představily ekologické organizace, v ČR dostatek. Na konkrétních číslech, vycházejících z podklad tzv. Pačesovy komise (NEK), dokazuje, že potenciál zateplení českých domů spolu s potenciálem cílně pěstované energetické biomasy (a v menším i dalších obnovitelných zdrojů) je v ČR větší, než současná tuzemská spotřeba tepla. Problém je v tom, že většina tepláren spoléhala vabank na prolomení limitů těžby uhlí ve velkolomu ČSA, ze kterého berou uhlí nyní, a promarnila devatenáct let, kdy mohla pracovat na alternativách.

"Chování tepláren je dost nepochopitelné. Nejen, že promarnili 19 let, kdy o existenci limitů věděli. Ale i když se jim snažíme situaci, do které se nyní vlastní liknavostí dostali, pomoct vyřešit, nehnou sami ani prstem pro to, aby jim stát své uhlí z Bíliny poskytl přednostně. Komu není rady, tomu není pomoci. Ať už to ale dopadne jakkoliv, studeného radiátoru se rozhodně nikdo bát nemusí. ČEZ má o teplárny zjevně zájem a v nejhorším případě to dopadne prostě tak, že je pod cenou skoupí a bude je provozovat sám. Uhlí i kapitálu na to má dost. Navíc v souvislosti s pokračujícím zateplováním bude samozřejmě spotřeba tepla klesat," doplnil Rovenský.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.