DETOX tour 2011 za čisté řeky zahájena!

Novinka - 5 září, 2011
Dnes jsme oficiálně odstartovali DETOX tour 2011! Po tiskové konferenci v pražské Tróji jsme odebrali vzorky vody a sedimentu u výpusti z ústřední čističky odpadních vod. Zítra se přesouváme do Pardubic a v následujících dvou týdnech se na člunech vydáme po Labi, kde budeme odebírat vzorky vody a sedimentů na vybraných lokalitách. Cílem DETOX tour 2011 je zmapovat nejrizikovější faktory, které ohrožují naše řeky.

Ohlédnutí za minulými kampaněmi

Naše dvacetileté výročí je vhodnou příležitostí vrátit se na místa, která byla v minulosti terčem našich úspěšných kampaní, jako je Synthesia v Pardubicích, Spolana Neratovice nebo Spolchemie v Ústí nad Labem. Plavba nám zároveň umožní podívat se zblízka na to, jak jsou na tom české řeky dnes. Následky toxického znečištění jsou dlouhodobé a jejich likvidace drahá a řada závažných problémů bohužel stále ještě čeká na své řešení. Stranou našeho zájmu proto nezůstanou ani místa silně kontaminovaná v minulosti, která přes dvacet let marně čekají na sanaci.

Nové hrozby pro naše řeky

Největší pozornost v rámci DETOX tour 2011 však zaměříme na nové hrozby pro naše řeky – endokrinní disruptory, látky, které narušují hormonální systém, které se dostávají do řek dostávají ze spotřebního zboží prostřednictví odpadních vod z domácností. Proto odebereme řadu vzorků v blízkosti čistíren odpadních vod a pod velkými aglomeracemi a budeme je analyzovat na přítomnost jednoho z nejproblematičtějších endokrinních disruptorů – nonylfenolu, který se podle dostupných údajů stále dostává do českých řek.

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, při zahájení DETOX tour 2011

„Přestože se tato látka nesmí v celé EU vyrábět ani používat, smí být obsažena v dovážených produktech – například textilu. Naše nedávné šetření pro publikaci Špinavé prádlo odhalilo, že je přítomna ve většině prodávaného textilního zboží,“ vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenepace a pokračuje: „Nejenže uniká přímo při výrobě a kontaminuje řeky například v Číně, kam se většina textilní výroby přesunula, ale zároveň se může uvolnit při praní a skrze čističky odpadních vod, které ji nedokáží odstarnit, může končit v řekách, kde představuje vážné riziko pro vodní organismy.“

 

Na vodě i na suchu

Vodní část DETOX tour 2011 bude doprovázet řada doprovodných aktivit. Průběžně budou přibývat kapitoly do Palubního deníku. Baví vás geocashing? Vydejte se hledat cashky umístěné během DETOX tour! Naši dobrovolníci budou během plavby instalovat neobvyklou naučnou stezku „Řeka v ohrožení“, která upozorňuje na hrozby, kterým v současnosti musí naše řeky čelit. Každé stanoviště se bude věnovat konkrétnímu problému, věnovat konkrétnímu problému, který má globální rozsah a lokální dopad. Nepůjde jen o toxické látky, ale i o vliv zemědělství, změn klimatu nebo vodohospodářských staveb.

Vše, co jste chtěli vědět o Greenpeace a báli jste se zeptat

Chybět nebudou pochopitelně ani infostánky v místech, jimiž budeme projíždět. Jste z okolí Kolína, Mělníka nebo Děčína? Přijďte na promítání dokumentu o Greenpeace „Příběh duhových bojovníků“ s navazující debatou s podtitulem „Vše, co jste chtěli vědět o Greenpeace a báli jste se zeptat“. Budete mít skvělou příležitost se zeptat na jakékoliv otázky týkající se naší práce, historie Greenpeace nebo třeba kdo nás platí, poč jsme proti uhlí i jádru nebo proč lezeme na komíny hnědouhelných elektráren.

Sledujte DETOX tour 2011 na interaktivní mapě na adrese www.greenpeace.cz/detoxtour

Témata