Spolana – příběh plný jedů: Greenpeace se vrací na další místo činu

Novinka - 12 září, 2011
Greenpeace DETOX tour 2011 dorazila k dalšímu horkému místu na Labi – Spolaně Neratovice. Areál této chemické továrny je stále kontaminován mixem těch nejnebezpečnějších látek jako DDT, rtuť, dioxiny, PCB, hexachlorbenzen, toluen nebo alifatické uhlovodíky. To je pouze neúplný výčet chemikálií, které ohrožují nejen životní prostředí a blízkou řeku Labe, ale i obyvatele v okolí továrny.

Greenpeace vedlo v minulosti úspěšnou kampaň, jejímž cílem byla sanace objektů v areálu Spolany zamořených nejjedovatějšími chemickými látkami, které člověk kdy vyrobil – dioxiny. Tyto objekty byly po mohutném tlaku Greenpeace vyčištěny, nicméně areál Spolany zůstává stále jedním z nejzamořenějších míst v ČR.

Podle oficiální klasifikace jsou ekologická, zdravotní, ekonomická a technická rizika spojená s areálem Spolany jednoznačně neakceptovatelná a vyžadují rychlé řešení. 

„Současný problém ve Spolaně však nepředstavují jen staré ekologické zátěže. Stávající výroba chlóru je stále založena na zastaralé technologii amalgámové elektrolýzy, která je zdrojem úniků jedovaté rtuti. Nebezpečné látky se ze Spolany šíří i do okolí a mohou skončit i v blízké řece Labi. Proto zde Greenpeace dnes odebírá vzorky sedimentů a vody, které podrobí analýze například na přítomnost DDT, hexechlorbenzenu, rtuti a dalších nebezpečných látek,“ vysvětlil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Historie Spolany je navíc spojena s dalším smutným fenoménem – s výrobou a použitím chemických látek, jež mají fatální dopad na lidské zdraví. Spolana totiž v minulosti vyráběla herbicid, který byl základem proslulé bojové látky Agent Orange, kterou používaly USA během války ve Vietnamu. V zasažených oblastech se dodnes rodí postižené děti.

Při výrobě herbicidu vznikaly ve Spolaně jako nežádoucí vedlejší produkty velmi toxické dioxiny, které způsobily vážné onemocnění minimálně několika desítkám zaměstnanců chemičky. Greenpeace proto v neděli večer uspořádalo na Labi, přímo před areálem chemičky akci, která připomněla dopady toxických látek na lidské zdraví a životní prostředí.

V pondělí večer aktivity okolo Spolany zakončíme veřejnou projekcí filmu „Příběh duhových bojovníků“ a debatou o práci Greenpeace v mělnické literární kavárně Želví doupě. Začátek je v 18:00 a všichni jsou srdečně zváni.

Témata