Papír s certifikací FSC je stále běžnější

O značce FSC, ale i využívání recyklovaného papíru a oboustraném tisku uslyšíme stále častěji, nyní i díky dobrovolníkům z Greenpeace.

Novinka - 19 února, 2010
Když v roce 1993 vznikl certifikační systém FSC, bylo to na podnět řady mezinárodních ekologických organizací, ale i samotných obchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Cílem organizace FSC (Forest Stewardship Council), založené v roce 1993 v Torontu, která má dnes své ústředí v Bonnu, se stala široká podpora environmentálně odpovědného, sociálně přínosného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů celého světa. Od počátku bylo zřejmé, že tímto způsobem lze účinně přispět k jejich ochraně před další devastací.

Logo FSC naleznete na výrobcích ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů

Označení FSC představuje systém certifikace lesů i spotřebitelského řetězce a má celosvětovou působnost. Prestižní značka FSC dává zákazníkům záruku, že dřevní surovina použitá k výrobě daného produktu pochází z lesů obhospodařovaných šetrným způsobem podle důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace FSC, a tím garantuje, že se v žádném případě nejedná o nelegální těžbu pralesního dřeva.

Principy mezinárodní organizace Forest Stewardship Council začínají již pomalu pronikat i do českých tiskáren. Do prosince 2009 bylo certifikováno podle zásad FSC devět předních českých polygrafických společností. Zároveň se stále zvyšuje i poptávka po publikacích tištěných na papír s touto certifikací. V České republice získaly certifikaci FSC například polygrafické společnosti CPI Moravia Books, Těšínská tiskárna, Finidr, Grasspo CZ a Point CZ. Ve fázi příprav na certifikaci je řada dalších společností.

Certifikát zpracovatelského řetězce FSC umožňuje tiskárnám označovat tiskoviny, na něž byl použit papír FSC, jako certifikované a tím je na trhu odlišit od konvenčních titulů s papírem nejasného původu. Není proto náhodou, že mezi prvními tiskárnami certifikovanými podle FSC převažují výrobci knih. České tiskárny často pracují na zakázkách pro nakladatele z Německa či Velké Británie, kde je značka FSC vyžadována mnohem častěji než u nás. Knižní tituly označené logem FSC již ale pronikly i na pulty českých knihkupectví. První knihou, která v ČR vyšla na FSC papíru, je Historický atlas hub z nakladatelství Academia (vytiskla Těšínská tiskárna).

Papír s certifikací FSC dnes nabízejí prakticky všichni velcí výrobci a dodavatelé. Aktualizované seznamy podniků, ke kterým jen v roce 2009 přibyly certifikované velkoobchody s papírem, Antalis, Europapier Bohemia, Igepa a OSPAP, dodávající papír s certifikátem FSC C-o-C lze nalézt na stránkách www.fsc-paper.org a www.czechfsc.cz.

Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám i striktním sociálním a ekologickým standardům podporují FSC největší environmentální organizace, mezi nimi také Greenpeace, mající v kampani na ochranu pralesů před nelegální těžbou a vypalováním dlouholetou tradici (od roku 1992).
V České republice vedlo Greenpeace od roku 2005 knižní kampaň s cílem zvýšit využití recyklovaného či FSC papíru pro knihtisk. Tuto naši aktivitu podporují mj. Václav Havel, Ivan Klíma, Jiří Grygar, Jiří Lukeš a česká pobočka PEN klubu. Připojila se nakladatelství Albatros, Akropolis a DharmaGaia, podporu vyjádřilo nakladatelství Labyrint a Kartografia Praha.

Vzali jsme si proto za cíl navázat na tuto kampaň a přispět k propagaci využívání FSC papíru spolu s recyklovaným všude tam, kde to jen bude možné: na školách, ve firmách i na úřadech. V současné době např. studenti Francouzského lycea v Praze v rámci projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí jednají s firmou, která pro školu zajišťuje veškeré kopírování, o přechodu na výhradní využívání FSC papíru.

Naši dobrovolníci dále připravili projekt, který má upozornit veřejnost na nutnost šetřit papírem. Nese jasný název „Papír má dvě strany“ a jeho cílem je přesvědčit veřejnost, že tisk na obě strany papíru může výrazně napomoci ochraně lesů před jejich ničením.
Krok správným směrem? Nepochybně ano. Tak proč byste se nepřidali i Vy?