Firma Gazprom předložila nedostatečný plán pro případ úniku ropy na plošině Prirazlomnaja

Novinka - 6 května, 2014
Greenpeace Rusko analyzovalo „Shrnutí plánu opatření pro případ úniku ropy“, který byl publikován na oficiální webové stránce společnosti, a našlo mnoho nedostatků, které zpochybňují účinnost a spolehlivost tohoto plánu.

Firma Gazprom Něfť Shelf odmítla zveřejnit celý text plánu a ignoruje tak doporučení Arktické rady. To znamená, že značná část informací je nedostupná, včetně finanční částky, kterou musí mít společnost připravenou pro případ úniku ropy, a jakým způsobem bude zajištěna. Nedostatků a selhání může tedy být i více.

1. Společnost nemá podrobný plán opatření pro případ úniku ropy v množství 1 500 až 5 000 tun, přestože národní legislativa požaduje, aby firma měla plány pro mimořádné události až do výše 5 000 tun. Podle dokumentu může v této oblasti uniknout až 10 000 tun ropy (v případě havárie tankeru).

2. Připravené vybavení je nedostatečné pro včasný a efektivní zásah při rozsáhlejším úniku ropy.

Dokument uvádí, že firma má na místě k dispozici 800 metrů nafukovacích norných stěn pro použití na moři a dalších 400 metrů v obci Varandej na pobřeží. Zároveň ale uvádí, že jen k zadržení 10 tisíc tun uniklé ropy by potřebovala přes 1700 metrů norných stěn.

V seznamu vybavení uvádí Gazprom pouze 300 metrů norných stěn pro ochranu pobřeží, ale případná nehoda může zasáhnout mnoho kilometrů pobřeží.

Vybavení pro ruční odklízení ropy z pobřeží je také nedostatečné. Plán počítá s patnácti lopatami, patnácti kbelíky, třemi sekerami a železnými palicemi pro vyčištění desítek kilometrů znečištěného pobřeží. Na čištění by mělo pracovat patnáct lidí (soudě podle počtu pracovních oděvů uvedených v dokumentu).

Prirazlomnaja

3. Dokumenty neberou v úvahu extrémní klimatické podmínky, které mohou ovlivnit načasování a účinnost opatření.

Shrnutí plánu postrádá popis podmínek při prudkých bouřích a neuvádí ani počet nepříznivých dní v roce, kdy kvůli bouřím hrozí, že nebude fungovat nebo nebude možné použít některé vybavení, jako jsou lodě pokládající norné stěny, helikoptéry atd.

Za bouře a ve tmě by nešlo přepravit další vybavení z obce Varandej ani po moři, ani vrtulníky. Multifunkční ledoborce by ve velké bouři také nebyly účinné.

4. Společnost přeceňuje účinnost nafukovacích norných stěn pro použití na moři.

Podle plánu by 1500 tun uniklé ropy mělo pomoci zadržet 1200 metrů nafukovacích norných stěn, které rozmístí speciální lodě. Zadržení 1500 tun ropy zabere 16,6 hodin. Ale zkušenosti z ropných havárií na moři dokazují, že ve většině případů bylo nemožné nafukovací norné stěny rozmístit nebo nebyly účinné kvůli bouřlivému moři a silným proudům.

5. Plán upřednostňuje mechanické metody odstranění ropy, které se na otevřeném moři ukázaly jako neefektivní.

Účinnost sběračů je uváděna jako 100%. Ale předchozí nehody ukázaly, že mechanické čištění dokáže zajistit pouze několik procent uniklé ropy. V případě nehody Deepwater Horizon byla z mořské hladiny mechanicky odstraněna pouhá 3 % rozlité ropy.

Prirazlomnaja

6. Nesprávné zhodnocení účinnosti čistících technik v zaledněném moři.

Firma uvádí účinnost čistících technik v podmínkách zamrzlého moře blížící se 100 %. Zatím jediný příklad skutečné likvidace úniku ropy v podmínkách zaledněného moře je po uvíznutí lodi Godafoss u pobřeží Norska a Švédska v únoru 2011. V tomto případě se podařilo zajistit méně než 50 % uniklé ropy. Podle Národního energetického úřadu by bylo v podmínkách Beaufortova moře v období od listopadu do května odstranění ropy v případě zamrzlého moře nemožné.

7. Neefektivní vyhodnocení a dopady záměrného spálení uniklé ropy na životní prostředí

Jednou z metod, jak odstranit ropu rozlitou pod ledem, je podle plánu její záměrné spálení v místě úniku. Ale surovou ropu lze velmi těžko zapálit, jakmile se smísí s vodou. Kromě toho by spálením ropy vzniklo velké množství sazí, které by pokryly zamrzlou hladinu a urychlily tání sněhu a ledu.

8. Chybějící vyhodnocení nepříznivých podmínek, za nichž by zaměstnanci pracovali.

Plán firmy Gazprom postrádá velmi důležitý bod, a to vyhodnocení extrémních podmínek, kterým by zaměstnanci čelili v průběhu likvidace úniku ropy – jako je práce na otevřeném a ledem pokrytém moři při polární noci a v arktické zimě. Zákoník práce stanoví jasná omezení pro případ práce za tmy, v nízkých teplotách, atd.

Zachraňme Arktidu