Greenpeace k současné povodňové situaci

Novinka - 5 června, 2013
Kvůli mohutným povodním, které zasáhly Českou republiku, jsme se rozhodli dočasně omezit naše průběžné aktivity v kampaních a soustředit veškerou svou kapacitu na pomoc v postižených oblastech. Momentálně připravujeme potřebné vybavení a týmy dobrovolníků, abychom byli schopni v rámci možností pomoci tam, kde bude potřeba.

Disponujeme nutným vybavením, know-how i dobrovolníky, kteří jsou ochotní pomáhat. Proto nebylo rozhodování, zda se zapojit do úklidových prací nijak složité, pomůžeme rádi. Ale jsme mezinárodní ekologická organizace a naší povinností je upozornit na příčiny opakovaných živelných pohrom, které v posledních letech tak často sužují Českou republiku. A také nabídnout řešení a požadovat nápravu tohoto stavu po zodpovědných institucích. Nejsme izolovaným ostrůvkem a časté povodně nejsou pouhá náhoda. Globální klimatické trendy se nám prostě nevyhýbají, i když se snažíme předstírat, že neexistují.

Podívejme se na fakta. Přestože média v poslední době soustředila svou pozornost na tři největší povodňové katastrofy, Česká republika byla v uplynulých 15 letech zasažena rozsáhlými záplavami mnohokrát (1997, 1998, 2000, 2002, 2009, 2010). Povodně si vyžádaly celkem 81 obětí. Finanční škody způsobené letošní „velkou vodou“ ještě nebyly vyčísleny, předchozí záplavy nás, daňové poplatníky, ale stály cca 120 000 000 000 korun.

Oblast České republiky historicky nikdy nebyla přírodními katastrofami ohrožovaná tolik, jako v současné době. Nyní naše území mnohem častěji trápí záplavy, nestandardně vysoké teploty i extrémní bouře. Je na čase, abychom začali vážně hovořit o změně klimatu. Bohužel, mezi politickými činiteli a subjekty, přímo odpovědnými za klimatické změny je těžké hledat partnery k dialogu. Aktuální ekonomické zájmy mocných bývají přednější než dlouhodobá práce na „zelených“ řešeních, přestože ta by ve výsledku mohla uspořit státu obrovské sumy.

Pro Greenpeace je ochrana klimatu prioritou, stejně jako prosazování praktických opatření, která se snaží dopady klimatických změn zmírnit. Musíme volat k odpovědnosti politiky této země, kteří změnu klimatu alibisticky popírají. Není možné se tvářit, že neexistuje souvislost mezi současným stavem klimatu a naším chováním – ať už v oblasti (ne)udržitelného zemědělství, výroby a spotřeby energie, průmyslu atd.

Pomozme nyní všem, kdo byli zasaženi povodní. A potom pomozme sami sobě sílu a četnost dalších povodní zmírnit. Protože pokud nic neuděláme, nic se nezmění. Každý druhý rok budeme se strachem sledovat povodňová zpravodajství, evakuovat tisíce lidí, přicházet o životy a majetek a nahrazovat miliardové škody.