Greenpeace odhalilo dovoz ilegálně vytěženého dřeva z konžského pralesa do ČR

Novinka - 1 července, 2013
Dnes v dopoledních hodinách aktivisté Greenpeace v Horních Počaplech upozornili na to, že se v prostorách dýhárny společnosti Danzer nachází nelegálně vytěžené dřevo z konžského pralesa.

Greenpeace odhalilo nelegální dovoz dřeva z Konga

Kmeny vzácného stromu wengé jsou označeny nelegálním koncesním kontraktem. To, že se jedná o ilegální kontrakt, stanovil ve své zprávě i nezávislý pozorovatel v Demokratické republice Kongo (DRK) pro lesní kontrolu a monitorování těžby surovin - REM (Resource Extraction Monitoring). Tato zpráva byla oficiálně schválena zdejší vládou.

K těžbě dřeva wengé v DRK je potřeba zvláštní povolení. To se vydává pouze jednotlivcům, nikoli společnostem. Tato artisanalní (domorodá) povolení jsou vydávána výhradně pro činnost bez průmyslových zařízení a navíc jen pro těžbu, která slouží pouze k zásobování domácího trhu. Nelegální využívání těchto povolenek patří mezi dobře známé triky, jak obcházet moratorium z roku 2002 na udělování povolení k průmyslové těžbě dřeva v DRK.

V Demokratické republice Kongo se dřevařský průmysl nachází ve stavu organizovaného chaosu. Nezákonná těžba je na denním pořádku. Přesto, že pro evropské dovozce je téměř nemožné, aby dovoz dřeva probíhal v souladu s nařízením EUTR* (Evropskou regulací těžby dřeva, která zakazuje uvádět na trh ilegálně vytěžené dřevo), jsou podezřelé zásilky nadále dodávány na evropský trh.

 

Greenpeace na tuto skutečnost upozornilo přímo v prostoru dýhárny a ihned také vyzvalo Ministerstvo zemědělství, které je příslušným orgánem pro implementaci tohoto nařízení, aby v součinnosti s Policií ČR ilegální dřevo zabavilo a celý případ byl řádně prošetřen. Zároveň ministerstvo žádáme, aby zkontrolovalo, zdali společnost Danzer plní povinnosti dané EUTR.

Aktivity firmy Danzer v Demokratické republice Kongo monitorujeme již několik let. Na základě našich zjištění jim byl před nedávnem odebrán certifikát FSC, který jim dodával image ekologicky zodpovědné firmy.

Kromě nelegální těžby se totiž tato firma podílí na porušování lidských práv. Při násilném potlačování protestů místních obyvatel bylo mnoho lidí zraněno, jejich majetek byl zničen a padlo také několik obvinění ze znásilnění. Jeden člověk na následky zranění zemřel. Takové případy bohužel nejsou v DRK ojedinělé.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nařízení EUTR zakazuje uvádět na trh ilegálně vytěžené dřevo a ukládá obchodníkům se dřevem řadu povinností, které mají minimalizovat možnost, že se takové dřevo na trh dostane. Nařízení bylo přijato v roce 2010 a od března 2013 je platné ve všech státech EU. Česko tedy mělo více než dva roky na to, aby se připravilo na podobné situace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše poslední zpráva z Demokratické republiky Kongo dokazuje, že těžba v zemi je ve stádiu organizovaného chaosu. Boj proti nezákonné těžbě dřeva selhává a těžební společnosti, včetně nadnárodních společností, zcela beztrestně porušují konžské zákony.
V důsledku toho vláda přichází o daňové příjmy. Ilegální těžba má přímý dopad na miliony místních obyvatel, jejichž živobytí na pralesech závisí.