Greenpeace vyzývá českou firmu Blažek: odstraňte jedovaté látky ze své výroby

Novinka - 20 března, 2012
Další studii o unikání nebezpečných látek z textilní výroby vydává dnes Greenpeace. Studie Špinavé prádlo III přináší důkazy o tom, že jedovaté látky se z oblečení dostávají do řek po celém světě. Česká kancelář Greenpeace při této příležitosti vyzývá otevřeným dopisem firmu Blažek, aby se přihlásila ke spoluzodpovědnosti za tento koloběh jedovatých látek.

Vážený pane Blažku,

v těchto dnech Greenpeace vydává novou studii, jež odhaluje koloběh jedovatých látek alkylfenolů, které jsou používány v textilním průmyslu.
Alkylfenoly se uvolňují při výrobě i běžném praní oblečení v domácnostech a dostávají se tak do vodních toků po celém světě.

Tato studie je v pořadí již třetím dokumentem, ve kterém se problému toxických látek používaných v textilním průmyslu věnujeme. Firma Blažek byla zmíněna již v naší první studii, jež odhalovala souvislosti mezi textilními komplexy v Číně, které vypouštějí jedovaté látky do tamních řek, a světovými oděvními firmami.1

Greenpeace na základě těchto zjištění oslovilo všechny firmy, o kterých mělo důkazy, že mají obchodní vazby s továrnami, jež zamořují čínské řeky. Mezi nimi byla i Vaše firma Blažek.

Výsledkem našeho dialogu s firmami byl závazek šesti světových oděvních korporací - Nike, Adidas, Puma, Li-Ning, C&A, H&M, k celkové „detoxikaci” svých značek.

Tyto firmy v současnosti připravují plány, které jsou nutné pro odstranění nebezpečných látek z výrobků, výroby a napříč celým dodavatelským řetězcem. 2 

Greenpeace věří, že nová studie bude motivovat i Vaší firmu k přijetí stejných závazků.

Tímto vyzýváme Vaši společnost, aby přispěla k vyřešení problémů zamořování vodních zdrojů nebezpečnými látkami. V první řadě je třeba se veřejně přihlásit k „detoxikačním“ závazkům a připravit a uveřejnit akční plány a harmonogram na jejich splnění.

Doufáme, že naše studie, která se zabývá úniky nebezpečných látek alkylfenolů  při praní oblečení, přispěje k rozhodnutí Vaší firmy eliminovat tuto skupinu látek z vašeho výrobního a dodavatelského řetězce, stejně jako další nebezpečné látky, co nejdříve.

                                                              S pozdravem                                                                         

Jan Freidinger, 

vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR

 

1Více o jednotlivých závazcích a s tím souvisejících akčních plánech naleznete zde

2 Ambiciozní závazky – Nejlepší praxeKontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,  

e-mail: , tel.: 734 620 843


Michal Komárek
, programový ředitel Greenpeace ČR,  

e-mail: , tel.: 734 620 842

Témata