Greenpeace vyzývá premiéry V4 k ochraně klimatu

Novinka - 14 února, 2011
Greenpeace dnes v Bratislavě na hradním kopci promítalo výzvu k ochraně klimatu a podpoře vyššího cíle redukce emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Výzva byla adresovaná premiérům Visegrádské čtyřky, kteří se příští týden setkají v Bratislavě. Aktivisté připomněli představitelům zemí V4, že mezi důležité otázky, o nichž by měli na setkání jednat, je i jejich postup při ochraně klimatu.

„Podle oficiálního programu budou premiéři jednat o energetické bezpečnosti. Věříme,
že energetická bezpečnost a klimatické změny by měly být považovány za úzce související
problémy. Všechny čtyři země Visegrádské skupiny jsou závislé na zahraničních
dodávkách energetických zdrojů. Abychom mohli tuto závislost snížit, je nutné omezit
spotřebu fosilních paliv a začít s budováním bezpečného a udržitelného energetického
systému založeného na obnovitelných zdrojích energie, energetické účinnosti a
modernizaci našich ekonomik,“ prohlásila Andrea Zlatňanská, vedoucí energetické a
klimatické kampaně Greenpeace Slovensko. „To je důvod, proč jsme přesvědčeni, že i
téma změny klimatu by mělo být vysoko na agendě summitu,“ dodala.

Greenpeace zároveň vyzvalo premiéry, aby prodiskutovali velmi konkrétní otázku
zvýšení cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů. Tento rok se budou
jednotlivé členské státy EU rozhodovat, zda podpoří zvýšení redukčního cíle z 20 % na
30 % do roku 2020.

Některé studie již ukazují, že snižování emisí by nemělo být pro evropskou ekonomiku
překážkou. EU může dosáhnout velkou část snížení emisí se zápornými náklady, přínos
pro ekonomiku tedy bude vyšší než investice. Visegrádský region by měl tuto otázku
vnímat jako výzvu a šanci k posilnění ekonomiky,“ dodala Andrea Zlatňanská.

Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se spolu s představiteli Německa, Rakouska a Ukrajiny
toto úterý zúčastní oslavy 20. Výročí Visegrádské skupiny, které Slovenskou v současné
době předsedá.